Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
21/11/11

Working Group Cyber Security Meeting

Första ordinarie möte med WG CyS ägde rum den 10 november 2021 och ITS har ställt några frågor till Jerker Berglund, som är ordförande i gruppen.

Fråga: Hej Jerker, vilka aktörer deltog i mötet?

Vi hade med aktörer från ett flertal sektorer i samhället. Förutom PTS och två myndigheter, även en som arbetar med att höja cybersäkerheten i samhället liksom en som arbetar med att främja svensk industri och export.

Vidare deltog representanter från leverantörer av produkter och tjänster i ICT-branschen, industriföretag som utvecklar uppkopplade produkter och mobiloperatörer.

Fråga: Vilka aktuella områden diskuterades?

James Christie från PTS informerade om arbetet med att ta fram cybersäkerhetscertifiering för 5G nätverksprodukter under cybersäkerhetsakten. Arbetet leds av ENISA och PTS deltar i flera expertgrupper på EU-nivå.

Mötesdeltagarna diskuterade hur en certifiering kan påverka svenska tillverkare och operatörer. Mötesdeltagarna delade PTS syn att omfattningen av certifieringen måste sättas i proportion till nyttan. En alltför betungande certifiering riskerar att bli kontraproduktiv då den kan fördröja uppgraderingar som åtgärdar sårbarheter och tillför kundnytta.

PTS informerade även om EU-kommissionens begäran om att standardisera cybersäkerhetskrav för radioutrustning som faller under radioutrustningsdirektivet (RED).  Det är ett exempel på EUs nya arbetssätt där man använder standardisering för att detaljera och konkretisera övergripande krav i lagstiftningen.

Fråga: Varför tycker PTS att detta är ett bra forum för diskussion?

Internationell standardisering av cybersäkerhet inom området elektronisk kommunikation är en komplex verksamhet med ett stort antal standardiseringsorganisationer, industrikonsortier och andra aktörer som samverkar på olika nivåer och i olika delar av processen.

För PTS som enskild myndighet med begränsade resurser är det inte möjligt att följa med i alla aktuella frågor processer. En förutsättning för att PTS och andra svenska aktörer ska ha möjlighet att påverka utformningen av standarder är en aktiv samverkan och informationsutbyte med industriföretag som deltar i olika standardiseringsorgan, myndigheter med ansvar inom cybersäkerhetsområdet och företag som är beroende av de standarder som tas fram.

Nyheter24/06/11

Nyheter för EN 301 511 - GSM

Revideringen av denna EN initierades av en kommentar från kommissionen angående ett mätosäkerhetsvärde för ett specifikt effektintervall vid testning av mobilens effektnivå. Efter vidare analys konstaterade ETSI MSG att detta höga osäkerhetsvärde för det specifika...

Nyheter24/06/04

Ny harmoniserad standard för digitala signaturer inom e-handel.

Digitala signaturer är avgörande för säkerhet och förtroende inom elektronisk handel. Detta dokument täcker digitala signaturer som stöds av PKI och offentliga nyckelcertifikat och syftar till att uppfylla internationella krav för säkerhet i elektroniska transaktioner,...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem