Om ITS

Dagens digitala kommunikation och krav på uppkoppling, för både människor och maskiner är enorm. Vad man inte tänker på är att det behövs standarder och gemensamma förhållningssätt, för att säkerställa bland annat uppkoppling. ITS är den nationella standardiseringsorganisation som ansvarar för att svenska intressen och åsikter finns med i den europeiska och internationella utvecklingen av IKT-standarder.

För att kunna göra detta behöver vi dig!

ITS sätter de nationella standarderna

ITS representerar Sveriges engagemang med input från små organisationer, konsumenter, tillsynsmyndigheter och andra intresserade grupper. Utifrån denna input formar vi framtiden, tillsammans med stora branschaktörer. ITS är en ideell förening som består av fullmäktige, styrelse, arbetsgrupper och ett kansli som leds av ITS vd.

ITS verksamhetsberättelse för 2021 finns att ladda ned här.

Alla svenskregistrerade företag, föreningar, myndigheter och statliga verk, lärosäten eller organisationer som har ett intresse av att aktivt bidra till eller stödja ITS som verksamhet, kan vara medlemmar.

Sveriges regering har utsett ITS (Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen), SEK Svensk Elstandard (SEK) och Svenska Institutet för Standarder (SIS) som svenska standardiseringsorgan. ITS är också som svenskt nationellt standardiseringsorgan (NSO) medlem i ETSI, the European Telecommunications Standards Institute.

ITS stadgar finns att ladda ned här.

Är du intresserad av att ansluta dig till oss?

Ordförande

Magnus Madfors

LM Ericsson AB

Vice ordförande

Peggy Haase

Post- och telestyrelsen

Ledamot

Sverker Magnusson

LM Ericsson AB

Ledamot

Nils Grundbäck

Trimble AB

VD

Bettina Funk

ITS