Vilka är vi?

Vi är en ideell organisation som arbetar för att säkerställa den uppkoppling som förväntas idag, med hjälp av standarder och gemensamma förhållningssätt. Vårt nätverk samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av branschens standarder. Tillsammans formar vi framtidens kommunikation!

Om ITS

Vi sätter de nationella standarderna

Man skulle kunna säga att ITS representerar Sveriges engagemang. Vi tar in input från små organisationer, konsumenter, tillsynsmyndigheter och andra intresserade grupper. Med hjälp av den inputen formar vi, tillsammans med stora branschaktörer, framtidens standarder.

ITS är en ideell förening och vi består av fullmäktige, styrelse, arbetsgrupper och ett kansli som leds av vår VD. Alla svenskregistrerade företag, föreningar, myndigheter, statliga verk, lärosäten och andra typer av organisationer som har ett intresse av att aktivt bidra till eller stödja ITS verksamhet kan bli medlemmar.

Du kan ladda ner våra stadgar här om du vill läsa mer om hur vår organisation och medlemskapet fungerar.

Vi på ITS (Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen) har, tillsammans med SEK Svensk Elstandard (SEK) och Svenska Institutet för Standarder (SIS), utsetts som svenska standardiseringsorgan av Sveriges regering. Som svenskt nationellt standardiseringsorgan (NSO), är ITS också medlem i ETSI, the European Telecommunications Standards Institute.

Här kan du ladda ner vår verksamhetsberättelse för 2021
photo of Magnus Madfors
Ordförande
Magnus Madfors
LM Ericsson AB
photo of Peggy Haase
Vice ordförande
Peggy Haase
Post- och telestyrelsen
photo of Sverker Magnusson
Ledamot
Sverker Magnusson
LM Ericsson AB
photo of Bettina Funk
VD
Bettina Funk
ITS
Medlemskap

Var med och forma framtidens kommunikation

Vårt nätverk samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av branschens standarder. Bli medlem och var med och utforma framtidens standarder inom kommunikation!

Bli medlem här