Om ITS

ITS FULLMÄKTIGE
ITS STYRELSE
KONTAKT
CONTACT

Sveriges regering har utsett Informations- och Telekommunikationstekniska Standardiseringen (ITS), Svensk Elstandard (SEK) och Svenska institutet för standarder (SIS) som svenska standardiseringsorgan.

ITS ansvarar för ETSIs arbetsområde, ICT (Informations- och TeleKommunikationsområdet). En presentation av ITS – den unga standardiseringsorganisationen – kan du läsa här. Den är hämtad från SEK Aktuellt nr 3, 2017.

Våra systerorganisationer SEK speglar CENELEC och IEC och SIS CEN och ISO.

Bettina Funk är kanslichef för ITS (sedan oktober 2018).