Arbetsgrupper för standardutveckling

Det tekniska arbetet som görs inom ITS utförs av flera arbetsgrupper. I arbetsgrupperna möts experter och diskuterar standardutvecklingen, vilka aspekter som bör täckas av en standard och går igenom förslag från medlemmar. På den här sidan kan du läsa mer om våra olika grupper och vilka möjligheter du har att vara med och påverka framtidens kommunikation!

Arbetsgrupper

Standards approval

Standards approval är den arbetsgrupp hos oss som ansvarar för röstning om europeiska standarder inom information- och kommunikationsteknik (IKT), cybersäkerhet, tillgänglighet och energikonsumtion. Gruppen arbetar också med att sammanföra små och stora organisationer, myndigheter och företag med svensk anknytning.

Varje år får arbetsgruppen in ett hundratal europeiska standarder som de behandlar, däribland de harmoniserade standarderna som ETSI tar fram för radioutrustningsdirektivet. Genom att delta i vår Standards approval-arbetsgrupp kan du få information om krav och regler för framtida radiokommunikation, cybersäkerhet, energikonsumtion och utvecklingen av det europeiska standardiseringssystemet. Här får du möjlighet att påverka arbetet och vara med och utveckla tjänster och produkter som kommer säljas i Europa.

image for news item
Arbetsgrupper

Networking Interworking

Vår Networking Interworking-arbetsgrupps uppgift är att säkerställa funktionella krav inom och mellan allmänna kommunikationsnät, och mellan de allmänna kommunikationsnäten och larmcentraler för nödkommunikation där europeisk eller internationell standard/teknisk specifikation saknas.

De flesta medlemmarna i den här gruppen är nätoperatörer och andra aktörer inom IKT, såsom tillverkare, konsulter och statliga myndigheter. Tillsammans utvecklar gruppen tekniska specifikationer (Application Guides) och, när det behövs, tar de fram nationella svenska standarder. De genomför även förstudier inom nya teknikområden där resultaten används i branschöverenskommelser och samtrafikavtal mellan operatören, och ibland även som underlag till föreskrifter från PTS.

image for news item
Arbetsgrupper

Human factors

Den här arbetsgruppen ansvarar för att samla ihop de svenska ståndpunkterna i samband med framtagandet av EN 301 549 (Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT-produkter och -tjänster). Den europeiska standarden EN 301 549 är tänkt att användas vid bland annat offentlig upphandling av IKT och av offentliga aktörer som omfattas av det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet.

image for news item
Arbetsgrupper

Cyber security

Arbetsgruppen som arbetar med cyber security bevakar framtagandet av standarder inom ETSI TC Cyber, WG QSC (Quantum-Safe Cryptography) och ETSI TC ESI (Electronic Signatures and Infrastructures). I den här arbetsgruppen diskuteras krav från olika intressenter och svenska synpunkter samlas ihop och sammanställs för gemensam input. Eftersom cybersäkerhet är en viktig aspekt för många olika branscher och sektorer, för cyber security-arbetsgruppen samman små och stora organisationer, myndigheter och företag med svensk anknytning.

Arbetsgrupper

Multi stakeholder platform

Den här arbetsgruppen diskuterar framför allt inkommande dokument till Multi Stakeholder-plattformen och utvecklar de svenska ståndpunkterna. Multi Stakeholder-plattformen består i sin tur av representanter från medlemsstaterna och EFTA-länder, de europeiska och internationella IKT-standardiseringsorganisationerna och organisationer som representerar industrin, små och medelstora företag och konsumenter.

Medlemskap

Var med och forma framtidens kommunikation

Vårt nätverk samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av branschens standarder. Bli medlem och var med och utforma framtidens standarder inom kommunikation!

Bli medlem här