Dokument

Här kan du ladda ner standarder, rapporter och application guides som ligger inom ITS ansvarsområde. De flesta är skrivna på engelska och du kan ladda ner dem gratis, notera att ITS har copyright.

Fastställda standarder

Accessibility requirements for ICT products and services / Tillgänglighetskrav av IKT produkter och tjänster. Alla standarder ur EN 3xx xxx serien blir automatiskt svenska standarder sedan 2002. EN 301 549 gäller alltså i Sverige även om den inte är översatt till svenska.

Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa (fastställd svensk översättning)

European digital cellular telecommunications system, GSM – Requirements on tone messages sent from a GSM network connected to a PSTN

Number portability in Sweden – Network solutions for service provider portability for fixed public telecommunications services.

Number portability in Sweden – Administrative process for number portability, including the administrative interface and the central reference database

Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony services

PSTN/ISDN-PLMN (GSM)/ISDN signalling interface for Sweden

Positioning of Mobile Terminals at Emergency Calls

Fastställda standarder (arkiverade)

European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket”

European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket”

European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket”

European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” – Message transfer part (MTP)

European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to a public telephone network – International telephone user part (ITUP)

European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” – Signalling connection control part (SCCP)

Nordic mobile telephone system NMT 450 – Technical specification for the mobile station (doc. 450-3)

Rapporter och Application Guides

Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I

Assignment of SS7 National Signalling Point Codes (NSPC, NI=3)

Routing of calls to the emergency number 112 in Sweden using the Identification Plan of Municipalities; An Application Guide describing the routing of emergency calls from public communications networks to the public emergency service using the Identification Plan of Municipalities in Sweden

Guidelines for calls to the emergency number in Sweden

Guidelines for calls to emergency numbers in Sweden using SIP

Short codes in Sweden – Administrative processes: An Application Guide for the handling of short codes in Swedish national public electronic communications networks

Transfer of inter-operator Premium rate services and Mass call services termination numbers; An Application Guide for handling number information between public communications networks

Solutions for location of emergency calls in Sweden – This document describes the different solutions applied by the emergency communications operated by the Emergency Service in public electronic communications networks in Sweden for the support of location of emergency calls to the emergency number 112. – The document is only available in English.

Automatic network invocation of relay services

Swedish tones in public communications networks

Rapporter och Application Guides (arkiverade)

Mobile Number portability in Sweden – Administrative process for mobile number portability, including the administrative interface and the central reference database – Technical prestudy. Text only in English

Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony services – Technical prestudy. Text only in English

Interconnect testing of basic call and supplementary services on the PSTN-ISDN-PLMN ISUP signalinginterface for Sweden. Text only in English

Number portability in Sweden – Administrative process for number portability, including the administrative interface and the central reference database – Technicalprestudy. Text only in English

Procedures in digital PLMNs for positioning of Mobile Terminals at Emergency Calls. Text only in English

Interworking Aspects Related to Priority Services in Swedish Public Communications Networks

Aspects of Developing Support for the International Emergency Preference Scheme (IEPS) in Swedish Public Communications Networks

Gränssnitt för begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamålInterface for the request and disclosure of traffic data forlaw enforcement purposes