Standarder

Standarder som har tagits fram av ETSI eller ITS är öppna dokument som anger specifikationer, förfaranden och riktlinjer som syftar till att säkerställa att produkter, tjänster och system är säkra, pålitliga, interoperabla och kan samexistera med andra produkter, tjänster och system i deras miljö.

ETSI-standarder täcker ämnen som: radioteknik, cybersäkerhet, konsumentprodukter och tjänster, energieffektivitet mm.
Det finns tre kategorier av standarder: Internationella standarder, regionala standarder och nationella standarder.

ITS tar fram tekniska rapporter och applikationsguider, samt översätter och fastställer utvalda ETSI standarder.

Du kan ladda ner ITS-dokument här.

ETSI

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) är ett oberoende standardiseringsorgan för information- och telekommunikation i Europa. De är ett stöd för europeiska förordningar och lagstiftning genom skapandet av harmoniserade europeiska standarder.

Organisationen har mer än 900 medlemsorganisationer som kommer från drygt 60 olika länder på fem kontinenter och utgörs bland annat av nätoperatörer, tjänsteleverantörer, administrationer, tillverkare, forskningsorgan och användare.

ETSI grundades 1988 på initiativ av Europeiska kommissionen och har sitt huvudkontor i Sophia Antipolis i Frankrike.

Läs mer om ETSI här

ETSI-Standarderna

ETSI producerar specifikationer, standarder, rapporter och guider, var och en med sitt eget syfte. Här kan du hitta en kort introduktion av de viktigaste dokumenten.

Europeisk standard (EN)

Används när dokumentet är avsett att uppfylla specifika europeiska behov och kan kräva omvandling till nationella standarder. Eller när utarbetandet av dokumentet krävs enligt en standardiseringsbegäran från Europeiska kommissionen (EG) / European Free Trade Association (EFTA). En EN är utarbetad av en teknisk kommitté inom ETSI och godkänns av ETSIs europeiska nationella standardiseringsorganisationer – till exempel ITS i Sverige.
Sedan 2002 fastställer ITS inte längre ENs som svenska standarder. ITS översätter ETSI ENs till svenska bara om behovet uppstår.

Europeiska standarder som är uppe för omröstning finns här: webapp.etsi.org/deliverables/home.asp

Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder är EN med en speciell status. De produceras som svar på en standardiseringsbegäran av Europeiska kommissionen. De innehåller de tekniska detaljer som är nödvändiga för att uppnå de ”väsentliga kraven” i ett EU-direktiv. De är således viktiga för att möjliggöra den europeiska inre marknaden. ETSI har producerat och fortsätter att producera många harmoniserade standarder bland annat för radioutrustningsdirektivet (RED).

ETSI Guide (EG)

Används för vägledning i allmänhet, om hantering av specifika tekniska standardiseringsaktiviteter. De överlämnas till hela ETSI-medlemskapet för godkännande.

ETSI Technical solution (TS)

Används när dokumentet innehåller tekniska krav och behöver finnas tillgängligt snabbt för användning. En TS godkänns av den tekniska kommittén som utarbetade den.

ETSI Technical Report (TR)

Används när dokumentet innehåller förklarande material. En TR godkänns av den tekniska kommittén som utarbetade den.

Länkar

ETSI-standarder är alltid gratis och kan laddas ner som .pdf från ETSIs webbsida. https://www.etsi.org/

Om du söker efter en europeisk standard, men är osäker på vilken organisation som producerade den så hittar du svaret på följande webbplatser: Elstandard och SIS. (Att söka på standarder är givetvis gratis men nedladdning av CENELEC och CEN standarder behöver du betala för.)