Standarder

Svenska standarder – telekommunikationsområdet – fastställda och upphävda

Swedish standards – telecommunication area – adopted and withdrawn

ITS har upphört fastställa ETSI EN 300 000 serien som svenska standarder./

ITS has ceased the adoption of ETSI EN 300 000 series as Swedish standards.

Standarder och rapporter inom ITS ansvarsområde kan laddas ner utan kostnad för mottagaren.

NOTERA: ITS har copyright på standarderna. Dokument utan länk är ej tillgängligt.

Standards and reports within the area of ITS responsibilities are available at no cost for the downloader.

NOTE: ITS still owns the copyright. Document without a link is not available.

Svenska standarder i SS-EN 300 000-serien kan laddas ner direkt från ETSIs server utan kostnad.

Senast fastställda ETSI EN-standarder.

Swedish standards within the SS-EN 300 000-series can be downloaded from the ETSI server at no cost.

Latest approved ETSI EN standards.


Fastställdastandarder / Adoptedstandards

Titel/Title

Sidantal/
Number of pages
SS EN 301549, utgåva 1 2015 Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa (fastställd svensk översättning) 145
SS 636357:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” 3
SS 636358:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Transmission requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” 3
SS 636359:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Synchronisation requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” 4
SS 636360:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” – Message transfer part (MTP) 9
SS 636361:1993 , utgåva 2 European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to a public telephone network – International telephone user part (ITUP) 28
SS 636362:1993 , utgåva 2 European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” – Signalling connection control part (SCCP) 9
SS 636363:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Requirements on tone messages sent from a GSM network connected to a PSTN 4
SS 636380:2000, utgåva 2 Nordic mobile telephone system NMT 450 – Technical specification for the mobile station (doc. 450-3) 4
SS 636390:1999, utgåva 1 Number portability in Sweden – Network solutions for service provider portability for fixed public telecommunications services. 29
SS 636391:2000, utgåva 2 Number portability in Sweden – Administrative process for number portability, including the administrative interface and the central reference database 82
SS 636392:2000, utgåva 1 Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony services 32
SS 636393:2000, utgåva 1 PSTN/ISDN-PLMN (GSM)/ISDN signalling interface for Sweden 23
SS 636394-2004, utgåva 1 Positioning of Mobile Terminals at Emergency Calls 23
Rapporter / Reports
ITS ApG 9 V6.1.2 Aug 2016 Transfer of number information in national interconnections based on ISUP; An Application Guide for handling number information between public communications networks 20
Report ITS 12 edition 1 PSTN/ISDN-PLMN (GSM)/ISDN signaling interface forSweden – Technical prestudy 10
Report ITS 13, edition 1 Mobile Number portability in Sweden – Administrative process for mobile number portability, including the administrative interface and the central reference database – Technical prestudy. Text only in English 10
Report ITS 14, edition 1 Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony services – Technical prestudy. Text only in English 30
Report ITS 15, edition 1 Interconnect testing of basic call and supplementary services on the PSTN-ISDN-PLMN ISUP signalinginterface for Sweden. Text only in English 21
Report ITS 16, edition 1 Number portability in Sweden – Administrative process for number portability, including the administrative interface and the central reference database – Technicalprestudy. Text only in English 8
Report ITS 19, edition 1 Procedures in digital PLMNs for positioning of MobileTerminals at Emergency Calls. Text only in English 13
Report ITS 20, edition 1 Assignment of SS7 National Signalling Point Codes (NSPC, NI=3) 7
ITS ApG 21 V4.1.2 Aug 2016 Routing of calls to emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities; An Application Guide describing the routing of emergency calls from public communications networks to the public emergency service using the Identification Plan of Municipalities 37
Report ITS 22, edition 1 Interworking Aspects Related to Priority Services in Swedish Public Communications Networks 11
Report ITS 23., edition 1 Aspects of Developing Support for the International Emergency Preference Scheme (IEPS) in Swedish Public Communications Networks 25
Report ITS24 Ed 1.doc Guidelines for calls to the emergency number in Sweden 8
ITS ApG 25 V2 Guidelines for calls to emergency numbers in Sweden using SIP. Ersätter ITS25 ed1 från 2009 12
ITS ApG 26 V 1.2.1 June 2013 Short codes in Sweden – Administrative processes: An Application Guide for the handling of short codes in Swedish national public electronic communications networks 8
Report-ITS27-Ed1.pdf Gränssnitt för begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamålInterface for the request and disclosure of traffic data forlaw enforcement purposes 38
Upphävda publikationer / Withdrawn publications Titel/Title Sidantal/
Number of pages

Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) Attachment requirements, signalling characteristics for analogue connection to a public switched telephone network (PSTN)

SS 636321, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Transmission requirements for analogue PBXs 5
SS 636322utgåva 3 upphävd 1998-06 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Transmission requirements for digital PBXs (A-law) having analogue interfaces with exchange lines 62
SS 636323, utgåva 3 upphävd 1998-06 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in analogue interface for outgoing exchange line 72
SS 636324, utgåva 3 upphävd 1998-06 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in analogue interface for incoming exchange line 15
SS 636325, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in interface toward extension line 12
SS 636326, utgåva 2 upphävd 1996-03 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Common technical requirements 4
SS 636327, utgåva 3 upphävd 1991-12 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Transmission requirements for digital PBXs (A-law) having digital interfaces with exchange lines 7
SS 636328, utgåva 3 upphävd 1995-05 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Attachment requirements, transmission characteristics, for digital 2048 kbit/s connection to a public switched telephone network 38
SS 636329, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Transmission requirements for digital PBXs not using 8 bits PCM with A-law 13
SS 636330, utgåva 3 upphävd 1996-03 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in digital interface for outgoing exchange line 2
SS 636331, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in digital interface for incoming exchange line 10
SS 636332, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in digital interface for incoming exchange line – Amendment 2 9
SS 636332T2, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in digital interface for exchange line with direct dialling-in service 2
SS 636333, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Transmission requirements for equipment connected to 2048 kbit/s leased circuits 9
SS 636334, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Technical requirements for cordless telephone CT1 8
SS 636337, utgåva 4 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Transmission requirements for equipment connected to 8448 kbit/s leased circuits 4
SS 636338, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Transmission requirements for equipment connected to 34368 kbit/s leased circuits 9
SS 636339, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunication equipment – Leased lines – Technical requirements for connection 9
SS 636340, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunication equipment – Leased lines – Technical requirements for connection – Amendment 1 16
SS 636340T1, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscribers equipment – Technical requirements for analogue handset telephony 2
SS 636341, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscribers equipment – Technical requirements for analogue handset telephony – Amendment 2 16
SS 636341T2, utgåva upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Attachment requirements for analogue connection to the public switched telephone network 1
SS 636342, utgåva 2upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Attachment requirements for analogue connection to the public switched telephone network – Amendment 1 40
SS 636342T1, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Attachment requirements for analogue connection to a public switched telephone network Amendment 2 2
SS 636342T2, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Interconnection of a radio network with a public switched telephone network – Technical requirements for connection 7
SS 636343, utgåva 1 upphävd 1995-06 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in analogue interface for exchange line with direct dialling-in service 5
SS 636347, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in analogue interface for exchange line with direct dialling-in service – Amendment 1 31
SS 636347T1, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Customer premises networks (CPNs) – Permissible lengths for lines 3
SS 636348, utgåva 2 upphävd 2001-11 Telecommunications equipment – Customer premises network (CPNs) – Connection of CPNs to the public telecommunication network 4
SS 636349, utgåva 1 upphävd 2001-11 Telecommunications equipment – Customer premises networks (CPNs) – Design of physical communications lines and sockets in CPNs 4
SS 636350, utgåva 1 upphävd 2001-11 Technical requirements for connection of equipment to leased copper line in a public telecommunication network 5
SS 636351, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Digital PBX interface with leased 4-wire analogue extension line 8
SS 63635 5, utgåva 1 upphävd 1995-06 Telecommunications equipment – Telephone sets with switching function – Technical requirements for connection to a public switched telephone network 8
SS 636356, utgåva 1 upphävd 1995-08 European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to the telephone network of ””Televerket”” -International Telephone User Part (ITUP) 7
SS 636361, utgåva 1 upphävd 1993-11 Telecommunications equipment – Telegraph equipment – Technical requirements for connection 29
SS 63636 4, utgåva 1 upphävd 1994-11 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Technical requirements for connection to leased 1,2 – 1984 kbits/s digital circuits in a public telecommunications network 7
SS 636365, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscribers equipment – Technical requirements for connection to a circuit-switched data network via an X.20 bis or an X.21 bisinterface 2
SS 636366, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Telex – Technical requirements for connection 3
SS 636367, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscribers equipment – Technical requirements for connection of a cordless telephone CT3 8
SS 636368, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Technical telephone requirements for connection of the fixed part of a digital cordless telephone, CT2 9
SS 636369, utgåva 5 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Technical telephone requirements for connection of a digital cordless telephone, DECT 2
SS 636370, utgåva 3 upphävd 2001-09 Nordic mobile telephone system NMT 900 – Technical specification for the mobile station (doc. 900-3) 2
SS 636381:2000, utgåva 2 upphävd 2002-05 4
ITS ApG 9 V5.2.1 June 2013 upphävd Transfer of number information in national interconnections based on ISUP; An Application Guide for handling number information between public communications networks 19
Report-ITS25ed1.docx Guidelines for calls to emergency numbers in Sweden using SIP. Upphävd 2018-10-12, ersatt av ApG 25 V2 10
 Report ITS21 ed 1 upphävd  Routing of calls to emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities  37
Report ITS 21 edition 3 upphävd Routing of calls to emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities 41