Standarder

Svenska standarder – telekommunikationsområdet – fastställda och upphävda

Swedish standards – telecommunication area – adopted and withdrawn

ITS har upphört fastställa ETSI EN 300 000 serien som svenska standarder./

ITS has ceased the adoption of ETSI EN 300 000 series as Swedish standards.

Standarder och rapporter inom ITS ansvarsområde kan laddas ner utan kostnad för mottagaren.

NOTERA: ITS har copyright på standarderna. Dokument utan länk är ej tillgängligt.

Standards and reports within the area of ITS responsibilities are available at no cost for the downloader.

NOTE: ITS still owns the copyright. Document without a link is not available.

Svenska standarder i SS-EN 300 000-serien kan laddas ner direkt från ETSIs server utan kostnad.

Senast fastställda ETSI EN-standarder.

Swedish standards within the SS-EN 300 000-series can be downloaded from the ETSI server at no cost.

Latest approved ETSI EN standards.


Fastställda standarder / Adopted standards
Titel / Title
Sidantal / Number of pages
SS EN 301549, utgåva 1 2015 Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa (fastställd svensk översättning) 145
SS 636357:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” 3
SS 636358:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Transmission requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” 3
SS 636359:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Synchronisation requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” 4
SS 636360:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” – Message transfer part (MTP) 9
SS 636361:1993 , utgåva 2 European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to a public telephone network – International telephone user part (ITUP) 28
SS 636362:1993 , utgåva 2 European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” – Signalling connection control part (SCCP) 9
SS 636363:1993 , utgåva 1 European digital cellular telecommunications system, GSM – Requirements on tone messages sent from a GSM network connected to a PSTN 4
SS 636380:2000, utgåva 2 Nordic mobile telephone system NMT 450 – Technical specification for the mobile station (doc. 450-3) 4
SS 636390:1999, utgåva 1 Number portability in Sweden – Network solutions for service provider portability for fixed public telecommunications services. 29
SS 636391:2000, utgåva 2 Number portability in Sweden – Administrative process for number portability, including the administrative interface and the central reference database 82
SS 636392:2000, utgåva 1 Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony services 32
SS 636393:2000, utgåva 1 PSTN/ISDN-PLMN (GSM)/ISDN signalling interface for Sweden 23
SS 636394-2004, utgåva 1 Positioning of Mobile Terminals at Emergency Calls 23
Rapporter / Reports
ITS ApG 9 V7 July 2019 Transfer of number information in national interconnections based on ISUP; An Application Guide for handling number information between public communications networks 19
Report ITS 12 edition 1 PSTN/ISDN-PLMN (GSM)/ISDN signaling interface forSweden – Technical prestudy 10
Report ITS 13, edition 1 Mobile Number portability in Sweden – Administrative process for mobile number portability, including the administrative interface and the central reference database – Technical prestudy. Text only in English 10
Report ITS 14, edition 1 Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony services – Technical prestudy. Text only in English 30
Report ITS 15, edition 1 Interconnect testing of basic call and supplementary services on the PSTN-ISDN-PLMN ISUP signalinginterface for Sweden. Text only in English 21
Report ITS 16, edition 1 Number portability in Sweden – Administrative process for number portability, including the administrative interface and the central reference database – Technicalprestudy. Text only in English 8
Report ITS 19, edition 1 Procedures in digital PLMNs for positioning of MobileTerminals at Emergency Calls. Text only in English 13
Report ITS 20, edition 1 Assignment of SS7 National Signalling Point Codes (NSPC, NI=3) 7
ITS ApG 21 V5 July 2019 Routing of calls to the emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities; An Application Guide describing the routing of emergency calls from public communications networks to the public emergency service using the Identification Plan of Municipalities 46
Report ITS 22, edition 1 Interworking Aspects Related to Priority Services in Swedish Public Communications Networks 11
Report ITS 23., edition 1 Aspects of Developing Support for the International Emergency Preference Scheme (IEPS) in Swedish Public Communications Networks 25
Report ITS24 Ed 1.doc Guidelines for calls to the emergency number in Sweden 8
ITS ApG 25 V3 Guidelines for calls to emergency numbers in Sweden using SIP. Ersätter ITS25 ed1 från 2009 12
ITS ApG 26 V 1.2.1 June 2013 Short codes in Sweden – Administrative processes: An Application Guide for the handling of short codes in Swedish national public electronic communications networks 8
Report-ITS27-Ed1.pdf Gränssnitt för begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamålInterface for the request and disclosure of traffic data forlaw enforcement purposes 38
ITS ApG 28 V1 July 2019 Transfer of inter-operator Premium rate services and Mass call services termination numbers; An Application Guide for handling number information between public communications networks 8
Upphävda publikationer / Withdrawn publications
Titel / Title
Sidantal / Number of pages
SS 636321, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Transmission requirements for analogue PBXs 5
SS 636322utgåva 3 upphävd 1998-06 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Transmission requirements for digital PBXs (A-law) having analogue interfaces with exchange lines 62
SS 636323, utgåva 3 upphävd 1998-06 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in analogue interface for outgoing exchange line 72
SS 636324, utgåva 3 upphävd 1998-06 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in analogue interface for incoming exchange line 15
SS 636325, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in interface toward extension line 12
SS 636326, utgåva 2 upphävd 1996-03 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Common technical requirements 4
SS 636327, utgåva 3 upphävd 1991-12 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Transmission requirements for digital PBXs (A-law) having digital interfaces with exchange lines 7
SS 636328, utgåva 3 upphävd 1995-05 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Attachment requirements, transmission characteristics, for digital 2048 kbit/s connection to a public switched telephone network 38
SS 636329, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Transmission requirements for digital PBXs not using 8 bits PCM with A-law 13
SS 636330, utgåva 3 upphävd 1996-03 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in digital interface for outgoing exchange line 2
SS 636331, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in digital interface for incoming exchange line 10
SS 636332, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in digital interface for incoming exchange line – Amendment 2 9
SS 636332T2, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in digital interface for exchange line with direct dialling-in service 2
SS 636333, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Transmission requirements for equipment connected to 2048 kbit/s leased circuits 9
SS 636334, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Technical requirements for cordless telephone CT1 8
SS 636337, utgåva 4 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Transmission requirements for equipment connected to 8448 kbit/s leased circuits 4
SS 636338, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Transmission requirements for equipment connected to 34368 kbit/s leased circuits 9
SS 636339, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunication equipment – Leased lines – Technical requirements for connection 9
SS 636340, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunication equipment – Leased lines – Technical requirements for connection – Amendment 1 16
SS 636340T1, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscribers equipment – Technical requirements for analogue handset telephony 2
SS 636341, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscribers equipment – Technical requirements for analogue handset telephony – Amendment 2 16
SS 636341T2, utgåva upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Attachment requirements for analogue connection to the public switched telephone network 1
SS 636342, utgåva 2upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Attachment requirements for analogue connection to the public switched telephone network – Amendment 1 40
SS 636342T1, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Attachment requirements for analogue connection to a public switched telephone network Amendment 2 2
SS 636342T2, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Interconnection of a radio network with a public switched telephone network – Technical requirements for connection 7
SS 636343, utgåva 1 upphävd 1995-06 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in analogue interface for exchange line with direct dialling-in service 5
SS 636347, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Signalling requirements in analogue interface for exchange line with direct dialling-in service – Amendment 1 31
SS 636347T1, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Customer premises networks (CPNs) – Permissible lengths for lines 3
SS 636348, utgåva 2 upphävd 2001-11 Telecommunications equipment – Customer premises network (CPNs) – Connection of CPNs to the public telecommunication network 4
SS 636349, utgåva 1 upphävd 2001-11 Telecommunications equipment – Customer premises networks (CPNs) – Design of physical communications lines and sockets in CPNs 4
SS 636350, utgåva 1 upphävd 2001-11 Technical requirements for connection of equipment to leased copper line in a public telecommunication network 5
SS 636351, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Private Branch Exchanges (PBXs) – Digital PBX interface with leased 4-wire analogue extension line 8
SS 63635 5, utgåva 1 upphävd 1995-06 Telecommunications equipment – Telephone sets with switching function – Technical requirements for connection to a public switched telephone network 8
SS 636356, utgåva 1 upphävd 1995-08 European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to the telephone network of ””Televerket”” -International Telephone User Part (ITUP) 7
SS 636361, utgåva 1 upphävd 1993-11 Telecommunications equipment – Telegraph equipment – Technical requirements for connection 29
SS 63636 4, utgåva 1 upphävd 1994-11 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Technical requirements for connection to leased 1,2 – 1984 kbits/s digital circuits in a public telecommunications network 7
SS 636365, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscribers equipment – Technical requirements for connection to a circuit-switched data network via an X.20 bis or an X.21 bisinterface 2
SS 636366, utgåva 2 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Telex – Technical requirements for connection 3
SS 636367, utgåva 1 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscribers equipment – Technical requirements for connection of a cordless telephone CT3 8
SS 636368, utgåva 3 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Technical telephone requirements for connection of the fixed part of a digital cordless telephone, CT2 9
SS 636369, utgåva 5 upphävd 2001-09 Telecommunications equipment – Subscriber equipment – Technical telephone requirements for connection of a digital cordless telephone, DECT 2
SS 636370, utgåva 3 upphävd 2001-09 Nordic mobile telephone system NMT 900 – Technical specification for the mobile station (doc. 900-3) 2
SS 636381:2000, utgåva 2 upphävd 2002-05 4
ITS ApG 9 V5.2.1 June 2013 upphävd Transfer of number information in national interconnections based on ISUP; An Application Guide for handling number information between public communications networks 19
Report-ITS25ed1.docx Guidelines for calls to emergency numbers in Sweden using SIP. Upphävd 2018-10-12, ersatt av ApG 25 V2 10
 Report ITS21 ed 1 upphävd  Routing of calls to emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities  37
Report ITS 21 edition 3 upphävd Routing of calls to emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities 41