Standarder

Standarder framtagna av ETSI eller ITS presenteras i offentliga dokument där de procedurer och riktlinjer som man bör följa specificeras. Syftet med standarderna är att säkerställa att produkter, tjänster och system är säkra, tillförlitliga och interoperabla, och att de kan samexistera med andra produkter, tjänster och system. På den här sidan kan du läsa mer om ETSI:s roll och aktuella standarder för information- och telekommunikations-branschen.

Standarder

ETSI

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) grundades 1988 på initiativ av Europeiska kommisionen och är ett oberoende standardiseringsorgan för information- och telekommunikation i Europa. De fungerar som ett stöd för europeiska förordningar och lagstiftningar genom att skapa harmoniserande europeiska standarder.

Med huvudkontoret i Sophia Antipolis i Frankrike har organisationen idag fler än 900 medlemsorganisationer från nästan 60 länder utspridda över fem kontinenter. Medlemmarna och organisationen själv består bland annat av nätoperatörer, tjänsteleverantörer, administratörer, tillverkare, forskningsorgan och användare.

Läs mer om ETSI
image for news item
Standarder

Standarder och ITS-dokument

ETSI jobbar med att ta fram standarder som täcker ämnen såsom till exempel radioteknik, cybersäkerhet, energieffektivitet och konsumentprodukter och tjänster. Standarderna kan delas in i tre olika kategorier: internationella, regionala och nationella.

Vi på ITS tar fram tekniska rapporter och applikationsguider för standarderna, och översätter och fastställer utvalda ETSI-standarder.

Här kan du ladda ner standarder och ITS-dokument
image for news item
Standarder

Europeisk standard (EN)

Den här typen av standard används för dokument som behöver uppfylla specifika europeiska behov och som kan komma att behöva omvandlas till nationella standarder. En europeisk standard kan också användas när en standardiseringsbegäran från Europeiska kommissionen (EG) eller European Free Trade Association (EFTA) kräver att dokumentet utarbetas.

När en EN arbetas fram görs det av en teknisk kommitté inom ETSI. Därefter godkänns det av ETSI:s europeiska nationella standardiseringsorganisationer, till exempel av oss på ITS här i Sverige.

Sedan 2002 fastställer ITS automatiskt alla EN-standarder från ETSI som svenska standarder, utan att publicera en specifik svensk variant eller försättssida. Standarderna kan laddas ner gratis från ETSI:s hemsida och vi översätter europeiska standarder från ETSI till svenska när användargruppen har behovet.

Aktuella standarder som ligger för omröstning
Standarder

Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder är en typ av europeisk standard. Det som skiljer dem från andra EN-standarder är att de har en speciell status och produceras som svar på Europeiska kommissionens standardiseringsbegäranden. De innehåller också de tekniska detaljer som behövs för att uppnå de ”väsentliga kraven” i ett EU-direktiv. De är med andra ord viktiga för att den europeiska inre marknaden ska fungera.

ETSI har producerat och fortsätter att producera många harmoniserade standarder, bland annat för radioutrustningsdirektivet (RED).

Standarder

ETSI Guide (EG)

Guiden godkänns av ETSI:s medlemmar och används för allmän vägledning kring hantering av specifika tekniska standardiseringsaktiviteter.

ETSI Technical solution (TS)

ETSI Technical Solution används när dokumentet innehåller tekniska krav och behöver finnas lättillgängligt för snabb användning. En TS godkänns av den tekniska kommittén som arbetade ut den.

ETSI Technical Report (TR)

Technical Report andväns när ett dokument innehåller förklarande material. På precis samma sätt som TS godkänns rapporten av den tekniska kommitté som har arbetat ut den.

Här hittar du standarder och dokument från ETSI
image for news item
Standarder

Länkar

ETSI-standarder är gratis att ta del av och finns att ladda ner som pdf:er på ETSI:s hemsida.

Letar du efter en specifik europeisk standard men är osäker på vilken organisation som har producerat den? På Elstandard och SIS hemsidor kan du söka efter standarder gratis (dock kostar det att ladda ner CENELEC- och CEN-standarder).

Klicka här för att komma till ETSI:s hemsida