Hem

Sveriges regering har utsett  Svenska Informations- och Telekommunikations- Standardiseringen (ITS), SEK Svensk Elstandard (SEK) och Swedish Standards Institute (SIS) som svenska standardiseringsorgan.

ITS ansvarar för standardiseringen inom telekommunikationsområdet. ITS är också som svenskt nationellt standardiseringsorgan (NSO) medlem i ETSI, the European Telecommunications Standards Institute.

ETSI skiljer sig från de båda andra europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC, och de internationella ISO och IEC, genom att företag, organisationer, myndigheter och högskolor är medlemmar direkt i ETSI:
– direkt medlemskap i ETSI
– alla medlemmar har fri tillgång till alla publikationer, alla kommittéer och alla arbetsdokument
– medlemsavgiften baseras på ekonomisk styrka- reducerad medlemsavgift för mikroföretag, små och medelstora företag (SME), universitet och högskolor, forskningsinstitut och konsumentföreningar
– alla publikationer är fritt åtkomliga för alla från ETSIs hemsida.
– en nationell medlem i varje europeiskt land, i Sverige ITS, röstar och kommenterar de förslag som arbetas fram inom ETSI.

En presentation av ITS – den unga standardiseringsorganisationen – kan du läsa här. Den är hämtad från SEK Aktuellt nr 3, 2017.

Bettina Funk är VD-kanslichef för ITS sedan 2018-10-01

bettina.funk (a) its.se / 070 300 9542