Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
20/07/15

Remiss ApG 9 Utgåva 8

Inom ITS WG NI har arbete pågått att revidera ITS ApG 9 – Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I till Utgåveläge 8. Den tekniska specifikation anger hur överföring av nummerinformation ska ske mellan allmänna kommunikationsnät i Sverige. Utgåvorna fram till nu har endast omfattat nätsignalsystem ISUP. Dokumentet kan laddas ner här.

Arbete har pågått sedan 2019 med att få med moment som rör överföring av nummerinformation för nätsignalsystem SIP/SIP-I. Utvärderingar har gjorts om ITS ApG 9 ska uppdateras helt eller om referens istället ska ske till Telia Companys specifikation (8211-A356) om överföring av nummerinformation vilken är den specifikation som i praktiken används mellan flertalet operatörer idag.

De ändringar som införts i Utgåva 8 sedan föregående utgåva kan sammanfattas enligt nedan:

1) Referens till Telia Companys specifikation för överföring av nummerinformation mellan fasta nät för SIP/SIP-I – Telias specifikation A8211-A356, Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I, som finns här: https://www.teliawholesale.se/products/fast-telefoni-trafik/samtrafik-Fast/dokument

2) En not har införts om att överföring av nummerinformation mellan svenska mobilnät beskrivs i en nordisk implementeringsspecifikation baserad på GSMA IR.95 (https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/IR.95-v7.0.pdf) som beskriver IMS-baserad sammankoppling mellan mobilnät. Denna nordiska specifikation är inte allmänt tillgänglig på GSMA:s webbplats utan den kan tillhandahållas av någon av de svenska mobiloperatörerna, men en draftversion kan laddas ner här för kännedom.

3) Några mindre editoriella justeringar har genomförts.

Remisstiden är till senast den 1 september 2020. Era remissynpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportören Peter Fässberg (pf@leissner.se).

Nyheter23/09/28

Ny remiss ute!

Inom arbetsgruppen Networking Interworking (ITS WG NI) har ett arbete pågått för att utveckla och lansera den första utgåvan av den nya ITS Application Guide. Denna guide är avsedd att definiera rekommenderade tonmeddelanden som bör...

Nyheter23/09/26

Uppdatering av ASiC!

Nu har ETSI:s tekniska kommitté ESI, Electronic Signatures and Infrastructures, godkänt en ny arbetspunkt för uppdatering av ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 ASiC (Associated Signature Containers. Del 1: Building blocks and ASiC baseline containers). Syftet...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem