Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
20/05/26

Remiss ApG 25 utgåva 3

ITS ApG 25 Utgåva 3 – Specifikation för dirigering m.m. av nödsamtal mot PSAP (SOS Alarm)

Inom ITS WG NI har arbete pågått att revidera ITS ApG 25 till Utgåveläge 3. Den tekniska specifikation anger sammankoppling och dirigering av nödsamtal/eCall från allmänna kommunikationsnät till gränssnittet (SOS-NTP) mot alarmeringscentraler (PSAP) som hanteras av SOS Alarm.

ITS ApG 25 avser nätsignalsystem SIP mot PSAP och kompletterar därmed Report ITS 24 som omfattar nätsignalsystem ISUP mot PSAP. Dokumentet kan laddas ner här.

De ändringar som införts i Utgåva 3 sedan föregående utgåva kan sammanfattas enligt nedan:

1) Stöd för realtidstext (RTT)

2) Stöd för utökad lokaliseringsinformation (SIP Geolocation)

3) Terminologibyte, VSP (Voice Service Provider) ersatt med ECSP (Electronic Communication Service Provider)

4) Tillägg/justerning av referenslistan

Rapportörerna för ITS ApG 25 har gjort en överskådlig sammanfattning i tabellform där det framgår vad de olika ITS-specifikationerna omfattar när det gäller dirigering m.m. av nödsamtal/eCall mot PSAP i Sverige. Den kan laddas ner häroch det är den blåfärgade raden som beskriver den ITS-specifikation som nu är föremål för den aktuella ITS remissen.

ITS ApG 25 hänvisar även till en specifikation som SOS Alarm tagit fram för IP/SIP inkoppling mot PSAP – denna specifikation kan laddas ner här.

Remisstiden är till senast den 17 juni 2020.

Nyheter23/09/28

Ny remiss ute!

Inom arbetsgruppen Networking Interworking (ITS WG NI) har ett arbete pågått för att utveckla och lansera den första utgåvan av den nya ITS Application Guide. Denna guide är avsedd att definiera rekommenderade tonmeddelanden som bör...

Nyheter23/09/26

Uppdatering av ASiC!

Nu har ETSI:s tekniska kommitté ESI, Electronic Signatures and Infrastructures, godkänt en ny arbetspunkt för uppdatering av ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 ASiC (Associated Signature Containers. Del 1: Building blocks and ASiC baseline containers). Syftet...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem