Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
23/11/02

ETSI EN 301 489-9 V2.1.1, får en uppdatering!

ETSI:s arbetsgrupp för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster – Del 9: Särskilda krav för trådlösa mikrofoner, liknande audiolänkutrustningar för radiofrekvens (RF), sladdlösa audioapparater, trådlösa övervakningssystem, elektro akustisk stimulering (EAS) och cochleaimplantat (CI) för elektromagnetisk kompatibilitet).

Syftet med denna arbetspunkt är att genomföra följande ändringar och tillägg:

  • Inkludera cochleaimplantat, vilket innebär att EN 300 422-4 kommer att inkluderas i omfattningen av denna standard.
  • Ta bort den text som krävs för att kunna lista standarden i Europeiska unionens officiella tidning (EU:s OT).
  • Granska och uppdatera alla referenser om så behövs.
  • Granska kraven med hänsyn till den ändrade omfattningen.
  • Inkorporera kommentarer och synpunkter som har levererats av HAS-konsulten, kommissionen och nationella standardiseringsorganisationer i EN 301 489-serien.

ITS WG SA diskuterade detta förslag på sitt senaste möte, den 31 oktober, och beslutat att stödja detta arbete.

Om du är en tillverkare av trådlösa mikrofoner, hörlurar, cochleaimplantat eller liknande produkter är du varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i arbetet eller vill ha mer information om denna standard!

Nyheter23/10/04

Spännande nyheter inom satellitkommunikation!

ETSIs tekniska kommitté ”Satellite Earth Stations and Systems (SES)” har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 , en harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som verkar inom frekvensbanden 1...

Nyheter23/09/28

Ny remiss ute!

Inom arbetsgruppen Networking Interworking (ITS WG NI) har ett arbete pågått för att utveckla och lansera den första utgåvan av den nya ITS Application Guide. Denna guide är avsedd att definiera rekommenderade tonmeddelanden som bör...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem