Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
23/09/20

Justeringar i ETSI-direktiven!

Bettina Funk, ETSI GA:s ordförande, förklarar förändringarna kring att ETSI GA #81c tog beslut att ändra ETSI-direktiven. Att det innebär ännu bättre möjligheter för mindre organisationer att påverka beslut inom ETSI.

”Generalförsamlingen ändrade antalet och viktningen av ETSI-medlemmarnas röster i relation till deras medlemsbidrag, vilket betyder att mindre organisationer nu andelsmässigt får en högre andel röster inom ETSI.”

En kritikpunkt som EU-kommissionen tog upp i sin standardiseringsstrategi 2022 var att mindre organisationer har ett väldigt lågt antal röster jämfört med stora organisationer, som framförallt har betydelse när man ska tillsätta ledande befattningar i ETSI:s styrelse.

ETSI:s medlemsmodell som bygger på att större organisationer betalar högre avgifter och i gengäld får fler antal röster än mindre organisationer bibehålls, men justeringarna betyder ändå en maktförlust för de större organisationerna.

En annan viktig förändring är att tillåta de nationella standardiseringsorganisationerna utanför EU/EEA att använda standarder som tagits fram på grund av en standardiseringsbegäran från kommissionen.

”NSO:erna utanför EU/EEA får fortfarande inte rösta på dokument som tas fram under en standardiseringsbegäran, men med ändringen får de nu vara delaktiga och framföra synpunkter i utvecklingsprocessen. Det innebär att CEPT-länderna även i framtiden kommer att vara harmoniserade, vilket är till stor fördel för europeiska aktörer eftersom det skapar en större inre marknad.”

Vill du veta mer om ETSI, ITS representation i ETSI eller det europeiska standardiseringssystemet?

Hör gärna av dig till oss!

Nyheter23/11/02

ETSI EN 301 489-9 V2.1.1, får en uppdatering!

ETSI:s arbetsgrupp för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster – Del 9:...

Nyheter23/10/04

Spännande nyheter inom satellitkommunikation!

ETSIs tekniska kommitté ”Satellite Earth Stations and Systems (SES)” har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 , en harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som verkar inom frekvensbanden 1...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem