Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
22/10/27

Nyligen nådde kommissionen, parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om nya regler för att stärka EU:s roll som global normgivare, vilket medför större inflytande för ITS.

Efter att kommissionen i februari publicerat sitt förslag till ändring av standardiseringsförordningen 1025/2012 har många intressenter, bland annat ITS, arbetat med att påverka den slutliga versionen. Syftet med den uppdaterade standardiseringsförordningen är att stärka EU:s roll som global normgivare.

Standarder ger förtroende för att en produkt eller tjänst är lämplig för ändamålet, är säker och inte kommer att skada människor eller miljön. Överensstämmelse med harmoniserade standarder garanterar att produkter som släpps ut på den inre marknaden är i linje med EU:s lagstiftning.

Europeiska standardiseringsorganisationer (ESO) – CEN, CENELEC och ETSI – har en exklusiv roll i att utföra standardiseringsarbete som begärts av kommissionen i EU:s intresse, politiska mål och värderingar. ETSI kommer fortsätta att leverera standarder kostnadsfritt, vilket kräver ett aktivt engagemang av alla intressenter på europeisk nivå.

ETSI planerar även att revidera sina procedurer för att göra standardiseringsarbetet ännu mer tillgängligt för alla intressenter. ITS uppgifter inkluderar i framtiden inte bara röstning om och fastställande av harmoniserade ETSI-standarder som svenska standarder, men kommer även som ny uppgift inkludera antagande av europeiska standardiseringsbegäranden.

Beslut att anta europeiska standardiseringsbegäran har tidigare tagits av ETSI:s styrelse, efter rekommendation av de berörda tekniska kommittéerna. Detta kommer i framtiden tas av de nationella standardiseringsorganisationerna (NSO) i ETSI såsom ITS. Det innebär ännu fler möjligheter för ITS medlemmar att få sina synpunkter hörda!

Här hittar du parlamentets pressmeddelande
Här hittar du ETSI:s pressmeddelande

Nyheter24/05/07

Uppdaterade krav för kortdistansutrustning (SRD).

Del 2 av standardserien EN 300 220 för kortdistansutrustning är här! Dokumentet är en av de mest nedladdade standarderna i ETSI:s portfölj och den första versionen gavs ut 1993. Standarden täcker frekvensområdet 25 MHz till...

Nyheter24/04/30

En helt ny standard!

Nu finns ett utkast för en helt ny harmoniserad standard för Wideband Data Transmission Systems (WDTS) som använder 57-71 GHz-bandet Standarden är utarbetad av ETSI:s tekniska kommitté för bredbandsradiotillgångsnät (BRAN) och är nu i omröstningsfasen...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem