Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
22/10/27

Nyligen nådde kommissionen, parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om nya regler för att stärka EU:s roll som global normgivare, vilket medför större inflytande för ITS.

Efter att kommissionen i februari publicerat sitt förslag till ändring av standardiseringsförordningen 1025/2012 har många intressenter, bland annat ITS, arbetat med att påverka den slutliga versionen. Syftet med den uppdaterade standardiseringsförordningen är att stärka EU:s roll som global normgivare.

Standarder ger förtroende för att en produkt eller tjänst är lämplig för ändamålet, är säker och inte kommer att skada människor eller miljön. Överensstämmelse med harmoniserade standarder garanterar att produkter som släpps ut på den inre marknaden är i linje med EU:s lagstiftning.

Europeiska standardiseringsorganisationer (ESO) – CEN, CENELEC och ETSI – har en exklusiv roll i att utföra standardiseringsarbete som begärts av kommissionen i EU:s intresse, politiska mål och värderingar. ETSI kommer fortsätta att leverera standarder kostnadsfritt, vilket kräver ett aktivt engagemang av alla intressenter på europeisk nivå.

ETSI planerar även att revidera sina procedurer för att göra standardiseringsarbetet ännu mer tillgängligt för alla intressenter. ITS uppgifter inkluderar i framtiden inte bara röstning om och fastställande av harmoniserade ETSI-standarder som svenska standarder, men kommer även som ny uppgift inkludera antagande av europeiska standardiseringsbegäranden.

Beslut att anta europeiska standardiseringsbegäran har tidigare tagits av ETSI:s styrelse, efter rekommendation av de berörda tekniska kommittéerna. Detta kommer i framtiden tas av de nationella standardiseringsorganisationerna (NSO) i ETSI såsom ITS. Det innebär ännu fler möjligheter för ITS medlemmar att få sina synpunkter hörda!

Här hittar du parlamentets pressmeddelande
Här hittar du ETSI:s pressmeddelande

Nyheter23/11/02

ETSI EN 301 489-9 V2.1.1, får en uppdatering!

ETSI:s arbetsgrupp för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster – Del 9:...

Nyheter23/10/04

Spännande nyheter inom satellitkommunikation!

ETSIs tekniska kommitté ”Satellite Earth Stations and Systems (SES)” har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 , en harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som verkar inom frekvensbanden 1...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem