Alla nyheter

 • Revideringen av denna EN initierades av en kommentar från kommissionen angående ett mätosäkerhetsvärde för ett specifikt effektintervall vid testning av mobilens effektnivå. Efter vidare analys konstaterade ETSI MSG att detta höga osäkerhetsvärde för det specifika…

  Läs mer
 • Digitala signaturer är avgörande för säkerhet och förtroende inom elektronisk handel. Detta dokument täcker digitala signaturer som stöds av PKI och offentliga nyckelcertifikat och syftar till att uppfylla internationella krav för säkerhet i elektroniska transaktioner,…

  Läs mer
 • En ny harmoniserad standard är på ingång, som beskriver procedurer för skapande och validering av AdES-digitala signaturer, baserade på asymmetrisk kryptografi och offentliga nyckelcertifikat. Det här är den första versionen som ska antas som europeisk…

  Läs mer
 • Del 2 av standardserien EN 300 220 för kortdistansutrustning är här! Dokumentet är en av de mest nedladdade standarderna i ETSI:s portfölj och den första versionen gavs ut 1993. Standarden täcker frekvensområdet 25 MHz till…

  Läs mer
 • Nu finns ett utkast för en helt ny harmoniserad standard för Wideband Data Transmission Systems (WDTS) som använder 57-71 GHz-bandet Standarden är utarbetad av ETSI:s tekniska kommitté för bredbandsradiotillgångsnät (BRAN) och är nu i omröstningsfasen…

  Läs mer
 • Den 16 april röstade ETSI generalförsamling fram Jan Ellsberger att ta över rollen som generaldirektör för ETSI, en av de tre europeiska standardiseringsorganisationerna för EU. Jan beräknas tillträda posten inom någon månad, med placering vid…

  Läs mer
 • Att bygga förtroende i onlinemiljön är nyckeln till ekonomisk och social utveckling. Bristande förtroende, särskilt på grund av en upplevd brist på säkerhet, gör att konsumenter, företag och förvaltningar tvekar att genomföra transaktioner elektroniskt och…

  Läs mer
 • Nu är två standarder för kortdistansutrustning tillgängliga för kommentarer och omröstning: Utkasten på ETSI EN 303 883-1 och -2 beskriver användningen av ultrabredband och hur man mäter sändare och mottagare. Ultra Wide Band (UWB) är…

  Läs mer
 • För att fira detta speciella tillfälle delar vi stolt med oss av vår nya film som vi har arbetat med under hösten. I filmen försöker vi på ett enkelt sätt förklara vår roll och hur…

  Läs mer