ETSI

Till skillnad från organisationerna CEN och CENELEC valde man vid grundandet att inte införa delegationsprincipen för ETSI. Det betyder att alla organisationer kan vara direkta medlemmar i ETSI, som man inte kan vara i CEN och CENELEC (där kan bara nationella standardiseringsorganisationer vara medlem).

En grund för detta beslut är att man ville ta hänsyn till de speciella behov som informations- och telekommunikationsområdet hade, eftersom ITU på den internationella planen var ett FN-organ, istället för en medlemsorganisation som ISO och IEC.

Konkret betyder det idag att det finns några skillnader i hur ETSI utvecklar standarder jämfört med hur CEN och CENELEC gör det. Den största skillnaden är nog att ETSI standarder är gratis och finns för nedladdning på ETSIs hemsida, medan man måste köpa standarder som utvecklades inom CEN och CENELEC.

En annan skillnad är att man inte nödvändigtvis måste vara medlem i de nationella standardiseringsorganisationerna för att kunna vara medlem i ETSI, medan man måste vara medlem i SEK eller SIS för att kunna påverka standardutvecklingen i CEN eller CENELEC. Däremot gäller samma princip i alla tre organisationerna när det gäller röstning av europeiska standarder. Dessa kan bara de nationella standardiseringsorganisationerna rösta på, eftersom det är de som också sedan fastställer de europeiska standarderna som nationella standarder.

Beslutet att erbjuda ETSI standarderna utan kostnad för användarna togs för att nå en större spridning av dem och för att kunna korta ner uppdateringstiderna, eftersom användarna inte behöver köpa nya utgåvor.

Här kan du läsa mer om ETSI: www.etsi.org

LOGGA IN