Etsi

ETSI

När ETSI grundades valde man, till skillnad från vid grundandet av organisationerna CEN och CENELEC, att inte införa delegationsprincipen. Det innebär att alla typer av organisationer har möjlighet att vara direkta medlemmar i ETSI, medan man måste vara en nationell standardorganisation för att vara medlem i CEN och CENELEC.

En av anledningarna till att man valde att göra så var att man ville ta hänsyn till informations- och telekommunikationsområdets speciella behov, eftersom ITU på en internationell nivå var ett FN-organ, i stället för en medlemsorganisation som ISO och IEC.

I praktiken innebär det idag att det finns några tydliga skillnader i hur ETSI utvecklar standarder jämför med CEN och CENELEC. Den kanske största och mest avgörande skillnaden är att ETSI:s standarder är gratis att ta del av och finns tillgängliga att ladda ner direkt på ETSI:s hemsida. Standarder utvecklade av CEN och CENELEC måste man i stället köpa för att få tillgång till.

Anledningen till att ETSI valt att erbjuda sina standarder gratis till användarna var att man ville att de skulle få större spridning och även kunna korta ner uppdateringstiderna, eftersom användarna inte behöver köpa nya utgåvor varje gång de uppdateras.

En annan skillnad mellan organisationerna är att det inte är ett krav att man är medlem i en nationell standardiseringsorganisation för att kunna vara medlem i ETSI. För att få vara med och påverka standardutvecklingen i CEN eller CENELEC måste man däremot vara medlem i antingen SEK eller SIS. Det de tre organisationerna dock har gemensamt är principen kring omröstning av europeiska standarder. Dessa kan nämligen bara de nationella standardiseringsorganisationerna rösta på, eftersom det är de som även sedan fastställer europeiska standarder som nationella.

En annan skillnad är att man inte nödvändigtvis måste vara medlem i de nationella standardiseringsorganisationerna för att kunna vara medlem i ETSI, medan man måste vara medlem i SEK eller SIS för att kunna påverka standardutvecklingen i CEN eller CENELEC. Däremot gäller samma princip i alla tre organisationerna när det gäller röstning av europeiska standarder. Dessa kan bara de nationella standardiseringsorganisationerna rösta på, eftersom det är de som också sedan fastställer de europeiska standarderna som nationella standarder.

Beslutet att erbjuda ETSI standarderna utan kostnad för användarna togs för att nå en större spridning av dem och för att kunna korta ner uppdateringstiderna, eftersom användarna inte behöver köpa nya utgåvor.

Läs mer om ETSI