SVENSKA STANDARDER, RAPPORTER OCH APPLICATION GUIDES PÅ TELEKOMMUNIKATIONSOMRÅDET

Standarder, rapporter och Application Guides inom ITS ansvarsområde kan laddas ner utan kostnad för mottagaren. De flesta standarder, rapporter och Application Guides är skrivit på engelska. Några av dem innehåller en svensk inledning.

NOTERA: ITS har copyright på standarderna.

Fastställda standarder

SS EN 301549, utgåva 1 2015
Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa (fastställd svensk översättning)
SS 636357:1993, utgåva 1
European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket”
SS 636358:1993, utgåva 1
European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket”
SS 636359:1993, utgåva 1
European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket”
SS 636360:1993, utgåva 1
European digital cellular telecommunications system, GSM – Technical requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” – Message transfer part (MTP)
SS 636361:1993, utgåva 2
European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to a public telephone network – International telephone user part (ITUP)
SS 636362:1993, utgåva 2
European digital cellular telecommunications system, GSM – Signalling requirements for physical connection to the telephone network of ”Televerket” – Signalling connection control part (SCCP)
SS 636363:1993, utgåva 1
European digital cellular telecommunications system, GSM – Requirements on tone messages sent from a GSM network connected to a PSTN
SS 636380:2000, utgåva 2
Nordic mobile telephone system NMT 450 – Technical specification for the mobile station (doc. 450-3)
SS 636390:1999, utgåva 1
Number portability in Sweden – Network solutions for service provider portability for fixed public telecommunications services.
SS 636391:2000, utgåva 2
Number portability in Sweden – Administrative process for number portability, including the administrative interface and the central reference database
SS 636392:2000, utgåva 1
Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony services
SS 636393:2000, utgåva 1
PSTN/ISDN-PLMN (GSM)/ISDN signalling interface for Sweden
SS 636394:2004, utgåva 1
Positioning of Mobile Terminals at Emergency Calls

Rapporter och Application Guides

ITS ApG 9, edition 8
Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I; An Application Guide for handling number information between public communications networks
ITS Report 13, edition 1
Mobile Number portability in Sweden – Administrative process for mobile number portability, including the administrative interface and the central reference database – Technical prestudy. Text only in English
ITS Report 14, edition 1
Number Portability in Sweden – Network solutions for Service Provider Portability for public digital mobile telephony services – Technical prestudy. Text only in English
ITS Report 15, edition 1
Interconnect testing of basic call and supplementary services on the PSTN-ISDN-PLMN ISUP signalinginterface for Sweden. Text only in English
ITS Report 16, edition 1
Number portability in Sweden – Administrative process for number portability, including the administrative interface and the central reference database – Technicalprestudy. Text only in English
ITS Report 19, edition 1
Procedures in digital PLMNs for positioning of Mobile Terminals at Emergency Calls. Text only in English
ITS Report 20, edition 1
Assignment of SS7 National Signalling Point Codes (NSPC, NI=3)
ITS ApG 21, edition 5
Routing of calls to the emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities; An Application Guide describing the routing of emergency calls from public communications networks to the public emergency service using the Identification Plan of Municipalities
ITS Report 22, edition 1
Interworking Aspects Related to Priority Services in Swedish Public Communications Networks
ITS Report 23, edition 1
Aspects of Developing Support for the International Emergency Preference Scheme (IEPS) in Swedish Public Communications Networks
ITS Report 24, edition 1
Guidelines for calls to the emergency number in Sweden
ITS ApG 25, edition 3
Guidelines for calls to emergency numbers in Sweden using SIP
ITS ApG 26 edition 1
Short codes in Sweden – Administrative processes: An Application Guide for the handling of short codes in Swedish national public electronic communications networks
ITS Report 27, edition 1
Gränssnitt för begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamålInterface for the request and disclosure of traffic data forlaw enforcement purposes
ITS ApG 28, edition 1
Transfer of inter-operator Premium rate services and Mass call services termination numbers; An Application Guide for handling number information between public communications networks
LOGGA IN