ITS-DOKUMENT

ITS tar fram svenska standarder, rapporter och application guides.

Du kan ladda ner ITS-dokument här.


ETSI-STANDARDER

ETSI producerar specifikationer, standarder, rapporter och guider, var och en med sitt eget syfte. Här kan du hitta en kort introduktion av de viktigaste dokumenten.

EUROPEISK STANDARD (EN)

Används när dokumentet är avsett att uppfylla specifika europeiska behov och kan kräva omvandling till nationella standarder, eller när utarbetandet av dokumentet krävs enligt en standardiseringsbegäran från Europeiska kommissionen (EG) / European Free Trade Association (EFTA). En EN är utarbetad av en teknisk kommitté inom ETSI och godkänns av ETSIs europeiska nationella standardiseringsorganisationer - till exempel ITS i Sverige.


HARMONISERADE STANDARDER

Harmoniserade standarder är ENs med en speciell status. De produceras som svar på en standardiseringsbegäran av Europeiska kommissionen. De innehåller de tekniska detaljer som är nödvändiga för att uppnå de "väsentliga kraven" i ett EU-direktiv. De är således viktiga för att möjliggöra den europeiska inre marknaden. ETSI har producerat och fortsätter att producera många harmoniserade standarder för radioutrustningsdirektivet (RED).

 

ETSI GUIDE (EG)

Används för vägledning i allmänhet om hantering av specifika tekniska standardiseringsaktiviteter. De överlämnas till hela ETSI-medlemskapet för godkännande.


ETSI TECHNICAL SPECIFICATION (TS)

Används när dokumentet innehåller tekniska krav och det är viktigt att det är tillgängligt snabbt för användning. En TS godkänns av den tekniska kommittén som utarbetade den.


ETSI TECHNICAL REPORT (TR)

Används när dokumentet innehåller förklarande material. En TR godkänns av den tekniska kommittén som utarbetade den.

LÄNKAR

Om du letar efter en specifik standard från ETSI är det bäst att söka på ETSIs webbsida.

ETSI-standarder är alltid gratis och kan laddas ner som .pdfs från ETSIs webbsida.

Om du letar efter en europeisk standard, men är osäker på vilken organisation som producerade den, kan du också kolla följande webbplatser: Elstandard och SIS. Tänk bara på att du måste betala för nedladdningen av CENELEC och CEN standarder (men att söka efter en standard är givetvis också gratis på deras webbsidor).

LOGGA IN