ITS

ITS fick följande fråga från EU kommissionen:

What would be the impact of removing the existing (published) EN 301 908-19 from the Official Journal of the EU?

EN 301 908-19 har inte uppdaterats sedan mer än 2 år och det verkar finnas inget intresse i eller användning av standarden.

Om det finns synpunkter från svenska organisationer, företag eller myndigheter går det bra att kontakta ITS kansli till och med 28 februari 2020.