ETSI

ETSIs remissbrev tillsammans med denna information utgör underlagen till remisser från ITS.

ETSI – EC Mandat

ETSI ENAP, EN Approval (ny procedur som kombinerar PE och nationell omröstning i ett steg)

ETSI PE, Public Enquiry (är det första steget i TAP, Two-Step Approval, som används uteslutande för EN framtagna i samarbete med en partner som t.ex. CEN och CENELEC)

ETSI V, Vote (utgör röstningsdelen på en EN)

ETSI OAP, One Step Approval (används vid enklare omarbetningar, t.ex. ES till EN)

ETSI WV, Withdrawal Vote

Distribution 

Dessa är NSO-processrelaterade, annonseras till ITS/WG SA remissmottagare och ITS leder framtagandet av en nationell position.

ETSI Member Voting (Approval, såväl som Withdrawal av ES och EG) annonseras efter godkännande i arbetsgrupperna direkt av ETSI till alla sina medlemmar och annonseras i vanliga fall inte av ITS, som inte heller anordnar någon koordinerad röstningsprocess.

Filnamnets numeriska del på ETSIs remissbrev (CCYYMMDD*), anger vilket datum som röstningen mot ETSI skall vara avslutad. ITS remisstid utgår 7 dagar före ETSIs, för att arbetsgruppen ITS/AG 3 R, ETSI remissmottagare, skall få tid till att sammanställa förslaget till svenskt remissvar och/eller ställningstagande och att ITS skall genomföra röstningen.

*CCYYMMDD är datum enligt svensk, europeisk och internationell standard, ISO 8601, med CCYY för året, MM för månaden och DD för dagen.

Ert svar, med hänvisning till aktuellt dokument sänds till thomas.borglin(snabel-a)its.se och ska innehålla ert:

  • Tillstyrkande utan kommentarer; eller
  • Tillstyrkande med kommentarer (generella, redaktionella eller tekniska);
  • Avstyrkande, vilket alltid måste åtföljas av en teknisk motivering (helst på engelska). Förslag till förändring (som dokumentet ska ändras till) kan också bifogas (på engelska); eller
  • Avstår, på grund av inget expertkunnande eller avsaknad av bedömning eller åsikt.

I brist på input från sina medlemmar och i brist på en egen ståndpunkt är ITS policy att rösta ”Abstain”.

In English:

Enquiries from ETSI and their Swedish handling

ETSI cover letters are available through the corresponding headers listed above.

The numerical part of the file name indicates the ETSI closing date (CCYYMMDD*). ITS voting closes 7 days before the ETSI closing date, to ensure that ITS/WG SA, ETSI Enquiry group will have sufficient time for the consolidation of the Swedish comments and/or vote and that ITS can cast the vote.

*CCYYMMDD is date according to Swedish, European and International standard, ISO 8601, with CCYY for the year, MM for the month and DD for the day.

Your position can be provided in Swedish but all possible comments shall be written in English and be sent to thomas.borglin(snabel-a)its.se

It can contain your:

  • Approval without comments;
  • Approval with comments (general, editorial or technical);
  • Disapproval with comment(s); these shall always be followed by technical comments (in English). Proposals for changes (preferably in English) can be enclosed;
  • Abstain, due to no interest in the field, competence or other reasons.

The ITS policy is to vote ”Abstain” when no members’ positions are expressed and ITS does not have an opinion of itself.

Further information can be obtained from thomas.borglin(snabel-a)its.se

Distribution

ENAP, PE, OAP, V and WV are sent as enquiries to ITS/WG SA  and ITS manages the development of a national position through the process and its delivery as a vote to ETSI.

Member votes (Approval, as well as Withdrawal of ES and EGs) are sent by ETSI directly to its members and may exceptionally, additionally be announced by ITS. However, ITS does not run any coordinated voting process for these, as the members´ free individual voting applies.