Vad är standardisering

Syftet med standardisering är att förenkla verksamheter i samhället. Det förutsätter därför samarbete och samförstånd mellan företrädare för producenter, konsumenter, handel och olika samhällsintressen. Det förutsätter också att dessa deltar aktivt i arbetet genom att satsa resurser och kunnande samt har erfarenhet och internationell överblick inom sina respektive fackområden.

Standardisering avser att tillgodose behov och önskemål från många olika parter och att så långt möjligt möta samtligas intressen. I arbetet används samförståndsprincipen (en = consensus).

Vid standardisering vägs tekniska, sociala, ekonomiska och andra aspekter samman så att resultatet blir lösningar som stärker konkurrenskraft, öppnar marknader, främjar kvalitet och säkerhet och erbjuder olika parter en gemensam bas för vidare utveckling.

Standard bidrar till lönsamhet för produktion och handel, möjliggör kommunikation över gränser och medför ökad säkerhet för individer och samhälle.