Svensk standardisering

 

Det finns tre svenska standardiseringsorganisationer:

ITS Informations- och Telekommunikationstekniska Standardiseringen
SEK SEK Svensk Elstandard
SIS Swedish Standards Institute

som är verksamma inom sina respektive områden. ITS är svensk nationell medlem i ETSI (som också har möjlighet till direkt medlemskap), SEK är svensk nationalkommitté i IEC och CENELEC och SIS är svensk medlem i ISO och CEN.

SSR, Sveriges standardiseringsråd ersattes den 1 januari 2012 av Sveriges StandardiseringsFörbund.