Standardisering i ett internationellt perspektiv

Standardisering är i dag i hög grad en internationell angelägenhet. Svensk standard grundar sig i stor utsträckning på resultaten från internationell standardisering inom de globala standardiseringsorganisationerna ISO, IEC och ITU och inom de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI.

Svenska experter deltar genom de svenska standardiseringsorganisationerna aktivt i internationell och europeisk standardisering för att föra fram svenska synpunkter och ta tillvara svenska intressen, allt för att påverka den standard som kommer att finnas i framtiden.

Genom eget medlemskap kan svenska företag delta direkt i ITU och ETSI.

Det är de europeiska organisationerna som tar fram de europastandarder (EN) som skall medverka till att en gemensam europeisk marknad förverkligas.

Under de senaste decenniet har den formella standardiseringen, framförallt inom IT- och telekommunikationsområdena, mött väsentlig konkurrens från fora och konsortier.