FULLMÄKTIGE

ITS FULLMÄKTIGE

2019 års ordinarie fullmäktigemöte hölls den 2 maj 2019. 

ITS Fullmäktiges sammansättning:

Ordförande: Magnus Madfors, Ericsson AB

Vice ordförande: Jonas Wallberg, Teknikföretagen

Ledamöter:

Hans von Axelson, Myndigheten för Delaktighet

Sam Berggren, Trafikverket

Anders Westberg, IBM Svenska AB

Hans Johansson, Kapsch Traffic Com AB

Johnny Kristensen, Örebro Läns Landsting/ Tolkcentralen

Kurt Alavaara, Säkerhetspolisen

Per Johansson, Telenor Sverige AB

Lars Olsson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Per Palm, SOS Alarm Sverige AB

Francisco da Silva, Huawei Technologies Sweden AB

Leif Sunnegårdh, Tele2 Sverige AB

Anna Selldén, Polismyndigheten

Lars Nordén, TeliaSonera AB

Jonas Wallberg, Teknikföretagen

Calle Medin, Husqvarna Group

Peggy Haase, Post- och Telestyrelsen

Jan-Olof Grundén, Volvo Technology AB

Föredragande/sekreterare: Bettina Funk, ITS