Ny utgåva av ITS 21 Routing of calls to the emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities

Den nya utgåvan av ITS 21 finns nu tillgänglig på ITS hemsida under standarder.