Sign inMembership
background-logo-part-1background-logo-part-2
22/03/07

Magnus Madfors

News24/06/11

Nyheter för EN 301 511 - GSM

Revideringen av denna EN initierades av en kommentar från kommissionen angående ett mätosäkerhetsvärde för ett specifikt effektintervall vid testning av mobilens effektnivå. Efter vidare analys konstaterade ETSI MSG att detta höga osäkerhetsvärde för det specifika...

News24/06/04

Ny harmoniserad standard för digitala signaturer inom e-handel.

Digitala signaturer är avgörande för säkerhet och förtroende inom elektronisk handel. Detta dokument täcker digitala signaturer som stöds av PKI och offentliga nyckelcertifikat och syftar till att uppfylla internationella krav för säkerhet i elektroniska transaktioner,...

Newsfeed from ETSI

Be part of shaping the communication of the future

Become a member of our network that brings together Swedish industry experts in IT and telecommunications to influence the development of standards.

Become a member