Kataloger

ANSI standardkatalog
CEN standardkatalog
CENELEC standardkatalog
ECMA standarder och rapporter
ETSI avancerad sökning
ETSIs dokument för nedladdning
IEC standardkatalog
IHS Global Engineering Documents
IEEE standardkatalog
ISO standardkatalog
ISO TCer
ISO/IEC standard tillgängliga via nätet klicka på “Proceed to public areas
ETSI, TErms and Definitions Database Interacive (TEDDI)
Termite ITUs termbank
ITU publikationer
EU, Direktiv och listor över harmoniserade standarder