Förändringar i ITS ledning

Thomas Borglin

Svante Skeppstedt som varit ansvarig för ITS kansli från den 1/1 2015 lämnat över ansvaret till Thomas Borglin. ITS vill tacka Svante för de insatser han gjort på ITS under sin tid och önskar honom lycka till när han nu går i pension. Thomas har från 1/6 2017 tagit över rollen att leda ITS och vi önskar honom välkommen i sitt nya arbete. Thomas har sedan många år varit verksam inom standardisering inom elområdet där han verkat både nationellt, europeiskt och internationellt på olika nivåer. Thomas finns normalt i Kista och kan kontaktas på thomas.borglin@its.se alt. 070 300 9542.