ETSI Enjoy! & Dansk Standard

22/05/13

I den senaste utgåvan av ETSI:s Enjoy! uppmärksammar tidskriften ITS systerorganisation Dansk Standard, den danska nationella standardiseringsorganisationen i ETSI.

Då ITS har lite längre erfarenhet inom ETSI har vi kunna hjälpa våra danska vänner med råd när det har behövts. Det är mycket glädjande att se Dansk Standard växa och vi ser fram emot många år med ett nära samarbete mellan Danmark och Sverige!

Här kan du läsa artikeln: ETSI_Enjoy_MAG_2022_N02_April

 

Save the date – till vårt gratisevent!

22/05/03

ETSI är glada att kunna bjuda in det internationella lärarsamfundet till det första fysiska gratiseventet inom undervisning av standardiseringar den 6 oktober 2022. Professorer, föreläsare och lärare kommer att samlas hos ETSI i syfte att bilda nästa generation av ”ICT Standards People”.

Läs mer om eventet här: https://www.etsi.org/events/2042-etsi-easworkshop

Som ett av de ledande standardiseringsorganen för IKT i Europa, officiellt erkänt av Europeiska unionen, har ETSI utvecklat en lärobok och en uppsättning läromedel om IKT-standardisering. Dess 2:a upplaga, publicerad i februari 2022, ”Understanding ICT Standardization: Principles and Practice”, producerades tillsammans med en omfattande uppsättning av nästan 400 bilder för att användas som läromedel. Läromaterialet är mångsidigt, kan användas helt eller delvis, och lämpar sig för både grund- och forskarutbildningskurser, oavsett om de fokuserar på tekniska, juridiska eller kommersiella aspekter.

Läroboken är gratis och tillgänglig för alla, bilderna finns att tillgå på begäran för de lärare som önskar.

ETSI samarbetar för närvarande med nästan 50 europeiska universitet, som framgångsrikt har integrerat IKT-standardisering i sina studenters läroplan, vilket ger ett specifikt värde till kursinnehållet. Vi erbjuder råd och stöd till akademiska institutioner som vill lära sig mer.

Genom att delta i evenemanget den 6 oktober får universitetsprofessorer, föreläsare och lärare möjlighet att lära sig mer om de olika aspekterna av IKT-standardisering och snabbt förstå hur man använder materialet på bästa sätt. Eventet hålls på ETSI:s huvudkontor i Sophia Antipolis, ”Europas Silicon Valley” och erbjuder en unik möjlighet att träffa författarna till läromaterialet och ge feedback. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter under nätverkscocktail i slutet av dagen.

Läs mer och registrera dig till gratiseventet här!
https://www.etsi.org/events/2042-etsi-easworkshop
https://portal.etsi.org/Meetings.aspx#/meeting?MtgId=43976

Vi ser fram emot att träffa dig på den franska rivieran! 

 

ETSI släpper sin årsrapport tillsammans med arbetsprogram för 2022-2023!

22/04/27

ETSI släpper sin årsrapport som ser tillbaka på 2021 års framgångar, tillsammans med det framåtblickande arbetsprogrammet för 2022-2023. Arbetsprogrammet visar på omfattningen och mångfalden av ETSI:s standardiseringsaktiviteter. Här kan du läsa mer: https://www.etsi.org/e-brochure/Annual-Reports/AR-202204/mobile/index.html

ETSI:s årsrapport berättar om de tekniska gruppernas arbete samt alla aktiviteter man haft tillsammans med partners, liksom antalet publicerade leveranser och finansiella rapporter under 2021. Trots ytterligare ett utmanande år utan fysiska möten, har det släppts över hela 1800 standarder och specifikationer.

Arbetsprogrammet belyser kommande aktiviteter för ETSI:s tekniska kommittéer, branschspecifika motionsgrupper samt andra organ som skapar standarder. Detta tillsammans med tillhörande leveranser för ett stort antal olika tekniker, marknadssektorer och användarbehov.

Här följer några av alla spännande områden som ETSI tar upp i sina nuvarande och kommande aktiviteter:. Det kommer att bli skärpt fokus på AI och cybersäkerhet som sträcker sig inom flera spännande områden. 6G pre-forskningsstandardisering med diskussioner kring rekonfigurerbara intelligenta ytor samt Augmented Reality. Advanced Mobile Location för nödkommunikation som vi tidigare berättat om och även partnerskapsprojektet 3GPP samt oneM2M. 

Arbetsprogrammet visar på ETSIs omfattning och mångfald av standardiseringsaktiviteter. För att läsa mer om dessa samt hålla dig uppdaterad på nya initiativ och specifikationer, läs mer här: (på engelska)https://www.etsi.org/e-brochure/Work-Programme/2022-2023/mobile/index.html

Talkvalitet – hur den nya ETSI-talkodeken kan användas i nätverksplanering!

22/04/12

ETSI TC STQ (Speech and Multimedia Transmission Quality) efterlyser experter till en ’Testing Task Force’ (TTF) för karakterisering av den nya ETSI-talkodeken baserad på subjektiva testdatabaser.

Den nya ETSI TTF T021 utökar arbetet av den tidigare ETSI TTF T005. Där testades den nya ETSI-talkodeken på prestanda och kvalitet, med hjälp av kontrollerade subjektiva lyssningstester. Paneler av manliga och kvinnliga lyssnare bedömde talkvaliteten från en mix av manliga och kvinnliga talare.

Efter slutförandet av TTF T005 och tillkännagivandet av resultaten till andra standardutvecklingsorganisationer, kom en begäran till ETSI TC STQ från ITU-T Study Group 12 som efterfrågade information om hur den nya ETSI-talkodeken kan användas i nätverksplanering. De bad ETSI att undersöka hur väl ITU-T:s instrumentellt mått på talkvalitet, ITU-T P.863, förutsäger den subjektiva kvaliteten som ETSI TTF T005 bedömde.

Detta nya projekt av ETSI TTF T021 kommer att bygga på resultat från ETSI TTF T005 och kommer att utföra det arbete som krävs för att svara på ITU-T-förfrågan.

Om du vill vara en del av denna testgrupp men ännu inte är medlem i ETSI, kontakta gärna ITS för mer information.

Maila oss på info@its.se

Synpunkter till förslaget om ändring av standardiseringsförordning!

22/03/31

I februari presenterade Europeiska kommissionen ett standardiseringspaket bestående av en EU-strategi för standardisering, ett förslag till ändring av standardiseringsförordningen (förordning 1025/2012), en rapport om genomförandet av standardiseringsförordningen samt ett årsprogram för europeisk standardisering 2022.

Kommissionen bjuder in alla intressenter att lämna synpunkter till förslaget om ändring av standardiseringsförordningen. Synpunkterna kommer att sammanfattas och presenteras för Europaparlamentet och rådet, så att de kan ta hänsyn till dem när de diskuterar lagförslaget.

Kom med synpunkter, senast 7 april 2022!

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13376-Amendment-to-the-Regulation-EU-No-1025-2012-European-standardisation_sv

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

3 dokument ute på remiss!

22/03/14

1) ITS ApG 21 utgåva 6 på remiss – Routing of calls to the emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities
Inom ITS WG NI har arbete pågått att ta fram en ny version av ITS Rapport 21.Den tekniska specifikationen beskriver hanteringen av kommunkoder vid framkoppling av nödsamtal till nödnumret 112. Uppdateringen avser hur tester för nödsamtal över IP/SIP kan hanteras. Arbetet har pågått sedan oktober 2021. Dokumentet kan laddas ner här.

Remisstiden är till senast 4 april 2022.Synpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportören Nils Weidstam (nils@nwconsult.se)

2) Ny ITS-specifikation på remiss – Automatic network invocation of relay services
Inom ITS WG NI har arbete pågått att ta fram en ny ITS Application Guide 30 som släppts i sin första utgåva. Den beskriver informationselementen som ska användas vid överföring av nummerinformation över gränssnitt mellan publika kommunikationsnät för automatisk inkoppling av samtalsförmedlande tjänster. Specifikationen avser den svenska marknaden och har inga tidigare utgåvor. Arbete har pågått sedan 2020. Dokumentet kan laddas ner här. 

Remisstiden är till senast den 4 april 2022. Era remissynpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportörerna Johnny Kristensen (johnny.kristensen@evantia.fi) och Ove Persson (Ove.persson@teliacompany.com)

3) ITS ApG 9 Utgåva 9 på remiss– Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I
Inom ITS WG NI har arbete pågått att revidera ITS ApG 9 till Utgåveläge 9. Den tekniska specifikation anger hur överföring av nummerinformation ska ske mellan allmänna kommunikationsnät i Sverige.

Arbete har pågått sedan 2020 med att få med moment som rör överföring av nummerinformation av informationselementen som ska användas vid överföring av nummerinformation över gränssnitt mellan publika kommunikationsnät för automatisk inkoppling av samtalsförmedlande tjänster. Dokumentet kan laddas ner här. 

Remisstiden är till senast den 4 april 2022. Era remissynpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportören Peter Fässberg (pf@leissner.se)

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

EMC Europe 5-8 september 2022

22/02/24

ITS vill uppmärksamma alla radiospektrumanvändare om att EMC Europe kommer att hållas i Göteborg, mellan den 5-8 september 2022.

EMC är ett viktigt ämne – speciellt för alla som vill kunna använda radiospektrumet för kommunikation. Tyvärr finns det fortfarande ett allt för litet utbyte mellan EMC och ’radio-communities’. På EMC Europe har ni chansen att ändra på det! Fram till den 28 februari har ni möjligheten att lämna in förslag kring ämnen som kan tas upp under tillställningen.

Kanske sammanställd information över radioanvändandet som drabbas av EMC-störningar? Mer information hittar ni här:  https://www.emceurope2022.org/

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

Ny SME fokusgrupp för Smart Communities

22/01/27

ITS stödjer små och medelstora företag med extra anpassade medlemsbidrag och möjliggör att de kan engagera sig i standardiseringen på IKT-område. 25% av dagens ITS medlemmar räknas som SME.

Vi vill därför uppmärksamma om en ny SME fokusgrupp för ”Smart Communities” och en katalog för digitala lösningar för smarta kommuner och samhällsgrupper. Små och medelstora företag som erbjuder digitala lösningar för smarta kommuner och samhällsgrupper är inbjudna att lägga till deras lösningar i katalogen till och med 15 februari. Finns även möjlighet att gå med i fokusgruppen.

Inbjudan låter som följande:

To showcase the excellence of European digital SMEs to local, national and European Public Administrations, DIGITAL SME will soon release a catalogue of ”SMEs´digital solutions for smart cities” and launch an SME Focus Group on Smart Communities. The call is open to SMEs digital solutions for both urban and rural ecosystems.

The best solutions will be presented in the launch event of the newly established Focus Group Smart Communities.  In this occasion, representatives from the European Commission for the Living-in.eu initiative andrepresentatives of municipalities, local governments and public procurers will be invited to discuss together with SMEs the importance of an open innovation ecosystem for the public procurement of digital services.You have time until the 15 of February to submit your digital solution for smart cities by clicking on the link below: Submit your digital solution here

This call to action comes with the increased participation of the European DIGITAL SME Alliance in the Smart Communities domain at the European level, with the support to the European Commission flagship initiative for the digital transformation of European cities, Living-in.eu, and participation in the AURORAL project. DIGITAL SME is committed to ensure that European digital SMEs are strongly positioned in the European public procurement market having easier access to public tenders and offer their cutting-edge solutions. SMEs are active players in their local communities and this gives them an important advantage in providing innovative and tailored digital solutions not only to local businesses, but also to Public Administrations.

Frågor eller funderingar?

Frågor skickas till Alessandra Zini  a.zini@digitalsme.eu

Förslag för standardiseringsbegäran!

22/01/18

Vi vill uppmärksamma att Europeiska kommissionen har bjudit in intressenter att kommentera det nyligen publicerade förslaget för standardiseringsbegäran på cybersäkerhet, RED artikel 3(3)(def) till och med den 7 februari 2022.

Den ligger under kapitel II på kommissionens hemsida https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en

WG SA och WG CyS kommer ta upp detta under sina kommande möten 19:e respektive 25:e januari.

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se