Cybersäkerhetskonferens

23/01/24

Den 7 februari går den sjunde årliga cybersäkerhetskonferensen av stapeln!

Under 2022:s konferens deltog 3000 experter och i år fortsätter den växa! Temat för årets konferens är ”European Standardization in support of the EU Legislation” och i år kommer det vara ett hybrid-event, med möjlighet att delta både på plats och online.

Programmet för konferensen består av 4 paneler med standardiseringsaktiviteter i de områden som berörs av den kommande EU-lagstiftningen: förslag på Cyber Resilience Act, översyn av eIDAS reglering och radioutrustningsdirektivet, förslag på EU Chips Act, Data Act, AI Act, m.m.

Konferensen anordnas av ENISA, EU-myndigheten för cybersäkerhet, tillsammans med de europeiska standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI. De har som syfte att skapa och vårda dialoger mellan beslutsfattare, industrier, forskning och standardiseringsorgan, liksom andra som också påverkas av den nya EU-lagstiftningen.

Biljetterna till den fysiska konferensen har redan tagit slut, men det är fortfarande möjligt att köpa biljetter till den digitala delen av konferensen!

Läs mer om hur du kan delta i årets konferens på evenemangets hemsida: Cybersecurity Standardisation Conference 2023 — ENISA (europa.eu) 

Save the date – Webbinar!

23/01/12

Den 23 februari 2023 kl 10-12 kommer vi hålla i ett webbinarie, och alla ITS-medlemmar och svenska ETSI-medlemmar är välkomna att delta. Under webbinariet kommer vi prata om diskussionerna som just nu pågår i ETSI Board kring ETSIs styrning och ETSIs framtid som ESO. 

Därefter får alla som vill vara med och diskutera förändringsförslag, som bland annat rör ETSIs medlemsstruktur och -avgifter och som kommer presenteras i ETSI GA. Kom ihåg att det inte är ETSI-medlemmarna som får rösta om ändringar av ETSIs stadgar, utan ITS-medlemmarna, eftersom det är de nationella delegationernas ordföranden (ITS i Sverige) som röstar enligt mandat från sina intressenter.  

ETSIs harmoniserade standarder är en viktig del i det europeiska standardiseringssystemet och ett verktyg som tillverkarna kan använda för att deklarera sina produkter mot RE-D och EMC-D utan att behöva anlita ett anmält organ. Utan förändringar i ETSIs styrning kommer denna möjlighet tyvärr inte finnas i framtiden, vilket skulle innebära att produkter som innehåller radiokomponenter inte längre skulle kunna få CE-märket lika smidigt som de kan idag. Det är därför det är så viktigt att intressenter engagerar sig även i frågor som rör ETSI som organisation.  

Nu är det är dags att säga sitt! Inbjudan till webbinariet kommer skickas ut under de kommande dagarna per mejl.

Hoppas vi ses den 23 februari! 

Bettina Funk vald till ETSI:s generalförsamlings nya ordförande!

22/11/29
ITS VD Bettina Funk

Under dagens generalförsamling den 29 november 2022 valdes Bettina Funk, ITS VD till ETSI:s generalförsamlings nya ordförande!

ETSI:s generalförsamling är det högsta beslutsfattande organet inom ETSI och ansvarar för organisationens övergripande mål. Det kan handla om: policy, strategi, budget, utnämning av ETSI:s styrelse och generaldirektör samt godkännande av ändringar i stadgar och arbetsordning.

Generalförsamlingens ordförande är den högsta positionen inom ETSI och har ett särskilt strategiskt värde. Generalförsamlingens ordförande deltar i den så kallade Joint Precidency Group som omfattar CEN, CENELEC, ETSI och EU-kommissionen. Gruppen diskuterar strategiska frågor om framtiden för det europeiska standardiseringssystemet.

Bettina Funk har en bakgrund som telekommunikationsingenjör och var tidigare ledamot i ETSI:s styrelse. Genom sitt arbete i olika nationella standardiseringsorganisationer har Bettina lång erfarenhet av att representera olika typer av intressenter både nationellt och internationellt.

Bettina kommer att arbeta för att ETSI fortsatt ska ha ett starkt fotfäste inom den internationella standardiseringen, som en stabil europeisk standardiseringsorganisation. För att uppnå detta kommer hon att leda den förändringsprocess som tidigare initierats inom ETSI.

Bettinas mål är att hjälpa ETSI:s medlemmar att överbrygga klyftan mellan olika aktörer i en tid då social och politisk polarisering ökar, vilket påverkar deras vilja att samarbeta. Med sin starka tro på och erfarenhet av att leda stora grupper med vitt skilda intressen vet hon vad som krävs för att nå konsensus. Med ett målinriktat men ändå pragmatiskt förhållningssätt kombinerat med stor öppenhet och motivation är Bettina en ledare som har förtroendet att hålla ETSI à jour med den ständigt föränderliga omvärlden.

Nyligen nådde kommissionen, parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om nya regler för att stärka EU:s roll som global normgivare, vilket medför större inflytande för ITS.

22/10/27

Efter att kommissionen i februari publicerat sitt förslag till ändring av standardiseringsförordningen 1025/2012 har många intressenter, bland annat ITS, arbetat med att påverka den slutliga versionen. Syftet med den uppdaterade standardiseringsförordningen är att stärka EU:s roll som global normgivare.

Standarder ger förtroende för att en produkt eller tjänst är lämplig för ändamålet, är säker och inte kommer att skada människor eller miljön. Överensstämmelse med harmoniserade standarder garanterar att produkter som släpps ut på den inre marknaden är i linje med EU:s lagstiftning.

Europeiska standardiseringsorganisationer (ESO) – CEN, CENELEC och ETSI – har en exklusiv roll i att utföra standardiseringsarbete som begärts av kommissionen i EU:s intresse, politiska mål och värderingar. ETSI kommer fortsätta att leverera standarder kostnadsfritt, vilket kräver ett aktivt engagemang av alla intressenter på europeisk nivå.

ETSI planerar även att revidera sina procedurer för att göra standardiseringsarbetet ännu mer tillgängligt för alla intressenter. ITS uppgifter inkluderar i framtiden inte bara röstning om och fastställande av harmoniserade ETSI-standarder som svenska standarder, men kommer även som ny uppgift inkludera antagande av europeiska standardiseringsbegäranden.

Beslut att anta europeiska standardiseringsbegäran har tidigare tagits av ETSI:s styrelse, efter rekommendation av de berörda tekniska kommittéerna. Detta kommer i framtiden tas av de nationella standardiseringsorganisationerna (NSO) i ETSI såsom ITS. Det innebär ännu fler möjligheter för ITS medlemmar att få sina synpunkter hörda!

Här hittar du parlamentets pressmeddelande
Här hittar du ETSI:s pressmeddelande

Rapport från det senaste WG CyS möte

22/10/20

ITS WG CyS diskuterade på sitt senaste möte 19/10/2022 bland annat arbetet med standardiseringsbegäran gällande cybersäkerhet under radioutrustningsdirektivet (RED) och hur intressenternas synpunkter kan föras in i processen både via ITS/ETSI och SIS/CEN.

Ledamöterna tog upp synpunkter kring nackdelar med att ta betald för säkerhetsstandarder som skulle vara lättillgängliga (utan login) och kostnadsfritt (precis som EN 303 645). Denna diskussion måste dock tas inom SIS, eftersom det kommer vara CEN som fastställer europeiska standarder under Kommissionens nya standardiseringsbegäran.

Jerker Berglund (PTS) rapporterade från ETSI Security Conference. Det var glädjande att se så många svenska aktörer på plats i Sophia-Antipolis, som bekräftar att intresset för cybersäkerhet är högt och ETSI:s arbete på detta område uppskattas. ETSI Security Conference har sedan många år tillbaks varit en bra plattform för att diskutera idéer och för att uppdatera sig på hur arbetet med standarder fortskrider samt vilka projekt som finns i olika delar av världen. ETSI tog bland annat fram EN 303 645, som innefattar en bred uppsättning av grundläggande principer för säkerhet i IoT-enheter för konsumentmarknaden och som nu används som utgångspunkt för utveckling av vertikala standarder. Storbritannien rapporterade att deras ny lag om produktsäkerhet innehåller obligatoriska säkerhetskrav för alla nätverksanlutna konsumentprodukter som placeras på marknaden, som baseras på ETSI EN 303 645. Angående certifiering av säkerhet utvecklar ETSI just nu TS 103 710, som är oberoende av certifieringsscheman. Syftet med specifikationen är att bidra till ett harmoniserat angreppssätt vad gäller bedömning av överensstämmelse med principerna i EN 303 645.

Även IEC har tagit fram en standardserie för cybersäkerhet (IEC 62443-serien), som motsvarar EN 303 645 fast för industriell IoT istället för konsumentprodukter.

Här hittar du mer information om WG CyS.

Missa inte Network X, 18-20 oktober 2022 i Amsterdam!

22/10/06

Det är på Network X som telekom- och mobilindustrin möts för inspirerande dialoger!

Network X är det nya hemmet för det långvariga 5G World and Broadband World Forum, som kommer att bli komplementerad av det nyligen lanserade Telco Cloud som är designat för att täcka hela telekomekosystemets spektra.

ETSI och 3GPP kommer att ha en gemensam närvaro i 5G World utställningsmonter #G22 och kommer aktivt att bidra till konferensprogrammet med följande sessioner och talare:

 • A tour through the ETSI network automation landscape – 18th October, 2pm-4.30pm
 • ETSI F5G and Broadband Forum: Jointly Evolving towards Fibre to
  Everything & Everywhere – 19th October, 11am-1pm
 • Tech Discovery: ETSI Hackfest takeover – 19th October, 3.15pm-3.45pm
 • Panel discussion: Technologies that will transform the network and
  telco services, moderated by Adrian Scrase, ETSI CTO – 20th October, 11am-
  11.30am

Hela programmet finns här!

ETSI kommer även att ha sina OpenSourceMANO och TeraFlowSDN hackfester under eventet. För mer information klicka på länkarna här: OSM Hackfest and TFS Hackfest.

Ny rapport om IPv6-baserad blockkedja!

22/09/19

ETSI har precis släppt ETSI GR IPE 012, en ny grupprapport på IPv6-baserad blockkedja. Rapporten beskriver hur IPv6 kan användas av blockkedje-nätverk för att säkra direkta peer-to-peer-betalningar mellan slutanvändare, liksom den potentiella framtida rollen för IPv6 som viktig infrastruktur för att stödja blockkedjan.

Här hittar du rapporten: ETSI GR IPE 012

2008 hade Bitcoin ett genombrott inom peer-to-peer elektroniska kontanter och betalningar. Detta paradigm gjorde det möjligt för betalningar att skickas billigt över nätet, vilket gjorde det möjligt att använda IP-adresser för att kommunicera och slutföra transaktioner direkt mellan varandra via blockkedja. Trots sin potential avskrevs denna mekanism för direktbetalningar med IP-adresser senare på grund av den höga risken för cyberattacker och hacking som var förknippad med den IPv4-baserade internetinfrastrukturen vid den tiden.

I den nya rapporten ses modellen för peer-to-peer blockkedja-betalningar över igen i samband med moderna internetprotokoll, som DNSSEC och IPv6. En översikt som undersöker hur direkta onlinebetalningar kan återinföras i blockkedja-ekosystemet genom att utnyttja dessa säkra moderna tekniker finns med. I synnerhet beskriver rapporten nyckelhanteringsstrategier som kan användas för att länka IPv6-adresser med blockkedja-betalningar, vilket underlättar både online och offline utbyte av värde. Rapporten beskriver en mängd olika applikationer som kan stödjas av integrationen av IPv6 och kryptografiskt genererade adresser (CGA) med blockkedja. Ett exempel på detta skulle vara en privat IP-till-IP-meddelandeapplikation i kedjan.

Är du intresserad att vara med i framtagandet av likadana rapporter eller vill du diskutera med svenska experter kring detta tema, tveka inte att höra av dig till oss eller ansök direkt för din organisation att bli medlem.

Hör av er till oss på ITS här!

ETSI:s event – I strävan efter den digitala och gröna omvandlingen 2022!

22/09/05

Den 10-14 oktober är det återigen dags för ETSI:s IoT-vecka som i år har temat “I strävan efter den digitala och gröna omvandlingen” och äger rum i Sophia-Antipolis.

Veckan består av 3 olika delar:

 • 10/10 En föreläsning om ontologier och semantisk interoperabilitet för IoT.
 • 11-13/10 Demonstrationer av användningsfall och teknik till stöd för den digitala och gröna omvandlingen.
 • 11-14/10 ETSI IoT konferens.

Evenemanget kommer att presentera en uppdaterad översikt av de stora europeiska och globala trenderna inom IoT-tjänster, tekniska innovationer och implementeringar tillsammans med standardiseringsarbetet. Det kommer även att lyftas fram nya initiativ och riktningar för IoT i samband med den gröna och digitala transformationen.

ETSI IoT Week är för organisationer som är intresserade av tjänste- och verksamhetsområdena för IoT. Det vill säga industri, små och medelstora företag, FoU och akademi liksom beslutsfattare och användare av IoT-standarder såsom städer, regeringar och samhällsaktörer.

Evenemangets fokus kommer att vara på:

 • IoT-teknologier och innovationer (semantik och ontologier, digitala tvillingar, IoT och edge, IoT och AI bland annat).
 • IoT för ett bättre liv, inklusive digital och grön transformation samt e-hälsa.
 • Horisontella ETSI IoT-standarder för de vertikala sektorerna.

ETSI IoT Week är även ett utmärkt tillfälle att nätverka med andra IoT-intressenter och att aktivt bidra till utformningen av framtida IoT-lösningar och -standarder. Mer information (på engelska) liksom anmälan hittar du här!

Vill du veta mer om ETSI eller relaterade aktiviteter, hör av er till oss på ITS här!

3 nya Application Guides

22/05/18

De tre dokument som ITS skickade ut på remiss i mars är fastställda och kan laddas ner under följande länkar:

ITS ApG 21 utgåva 6 – Routing of calls to the emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities

https://its.se/wp-content/uploads/its-apg-21-utgava-6-faststalld-2022-05-06.pdf

ITS ApG 30 utgåva 1 – Automatic network invocation of relay services

https://its.se/wp-content/uploads/its-apg-30-utgava-1-faststalld-2022-05-06.pdf

ITS ApG 9 Utgåva 9 – Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I

https://its.se/wp-content/uploads/its-apg-9-utgava-9-faststalld-2022-05-06-1.pdf

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se