Save the date – Webbinar!

23/01/12

Den 23 februari 2023 kl 10-12 kommer vi hålla i ett webbinarie, och alla ITS-medlemmar och svenska ETSI-medlemmar är välkomna att delta. Under webbinariet kommer vi prata om diskussionerna som just nu pågår i ETSI Board kring ETSIs styrning och ETSIs framtid som ESO. 

Därefter får alla som vill vara med och diskutera förändringsförslag, som bland annat rör ETSIs medlemsstruktur och -avgifter och som kommer presenteras i ETSI GA. Kom ihåg att det inte är ETSI-medlemmarna som får rösta om ändringar av ETSIs stadgar, utan ITS-medlemmarna, eftersom det är de nationella delegationernas ordföranden (ITS i Sverige) som röstar enligt mandat från sina intressenter.  

ETSIs harmoniserade standarder är en viktig del i det europeiska standardiseringssystemet och ett verktyg som tillverkarna kan använda för att deklarera sina produkter mot RE-D och EMC-D utan att behöva anlita ett anmält organ. Utan förändringar i ETSIs styrning kommer denna möjlighet tyvärr inte finnas i framtiden, vilket skulle innebära att produkter som innehåller radiokomponenter inte längre skulle kunna få CE-märket lika smidigt som de kan idag. Det är därför det är så viktigt att intressenter engagerar sig även i frågor som rör ETSI som organisation.  

Nu är det är dags att säga sitt! Inbjudan till webbinariet kommer skickas ut under de kommande dagarna per mejl.

Hoppas vi ses den 23 februari!