Röstning pågår!

23/07/25
Just nu pågår röstning för elektroniska signaturer och infrastrukturer.

Nu pågår granskning och röstning för ETSI EN 303 363-2 V1.0.0 (2023-06)

Standarden är den andra delen av en flerdelad leverans som täcker ATC sekundära övervakningsradarsystem för civil flygtrafik, för de som arbetar på frekvenserna 1030 MHz och 1090 MHz. Standarden är en harmoniserad standard för åtkomst till radiospektrum.

Alla synpunkter och kommentarer är mycket välkomna!

Samtliga standarder för omröstning hittar du här

Semester!

23/07/10

Vi önskar alla en glad sommar och är tillbaka på kontoret den 14 augusti.

Hoppas ni alla får en skön semester och kan ladda inför en spännande standardiseringsresa i höst!

 

Månadens standard – juli!

23/07/04

Månadens standard är en klassiker som nu blivit uppdaterad!

Nästan alla produkter som innehåller WLAN på den europeiska marknaden är testade enligt ETSI EN 301 489-17. Den innehåller särskilda villkor för bredbands- och bredbandsdataöverföringssystem och är en harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet.

Standarden är viktig och alla synpunkter är varmt välkomna!

Alla standarder för omröstning hittar du här!

Månadens standard – maj!

23/05/10

Månadens standard handlar om trådlösa access-system eller lokala nät med radiouppkoppling (WAS/RLAN). Standarden är viktig för framtida trådlösa kommunikationssystem i 6 GHZ bandbredd.

ITS välkomnar alla kommentarer och röstningen pågår på ETSI EN 303 687 V1.1.0 (2023-03) här!

Samtliga standarder för omröstning hittar du här: https://webapp.etsi.org/deliverables/home.asp

CSS Naked Day på söndag den 9 april!

23/04/06

ITS uppmärksammar CSS Naked Day för att belysa det hårda frontend-arbetet bakom webbplatsers utseende – CSS!

Dagens samhälle ställer höga krav på att användare ska bemästra ny teknik, och det finns många äldre liksom personer med funktionsnedsättningar som är beroende av tillgänglighetsanpassning (WCAG).

Tar man bort CSS:en (Cascading Style Sheets) avslöjas tex innehållshierarkierna som ligger inbäddade inom HTML. Bra HTML och webbdesign är grunden till tillgänglighetsanpassning.

Om du är intresserad av tillgänglighetsanpassning så finns det många som kan hjälpa och idag väljer vi att ge lite extra uppmärksamhet till vår ITS-arbetsgrupp HF Human Factors. De arbetar med information till EU-kommissionens beslut om att alla länder ska ha samma krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT. Tillgänglighetsstandarden är gratis och kan laddas ned här.

Sammandrag från ETSI generalförsamling i Sophia-Antipolis!

23/04/05

ETSIs 81:a generalförsamling ägde rum i Sophia-Antipolis den 28-29 mars och för första gången leddes den av ITS VD Bettina Funk!

Kommissionen ställde i sin standardiseringsstrategi krav på de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI. Det handlade mest om att alla intressenter ska vara involverad i det tekniska arbetet, men även i beslutfattningsprocesserna.

ETSI har arbetat med reformpaketet under ett år, men har hittills inte nått tillräckligt långt i att se över beslutsprocessen.

Generalförsamlingen beslutade att inrätta en arbetsgrupp (ad hoc-grupp) med två mandat (Läs mer här ) och Bettina fick förtroende att leda arbetet.

Den uppdaterade standardiseringsförordningen (förordning EU 2022/2480) träder i kraft den 9 juli, vilket innebär att ytterligare två generalförsamlingsmöten är planerade för att ändra ETSI:s stadgar i tid. De extrainsatta generalförsamlingsmötena kommer att hållas online den 5 maj och 29 juni 2023.

  • Alla ETSI-medlemmar är inbjudna att delta i denna ad hoc-grupp!
  • ITS-medlemmar är inbjudna att kontakta ITS kansli om det finns intresse för deltagande!

Reaktioner från mötet på LinkedIn finns under följande länkar:
Maria Skou
Nadine Petermann
Alexis Fulcheron
Dr Thomas Zielke

Kvinnor i ETSI
Det har bekräftats att andelen kvinnor bland ETSI-specialister har ökat markant de senaste åren!

ETSI lägger nu också mer vikt vid att presentera kvinnors dagliga arbete i sin medlemstidning (ETSI – Magazine Enjoy! (ETSI – Magazine enjoy! articles about technologies and people around The Standards People)

För att fira denna positiva utveckling togs bland annat en jubileumsbild bland av alla kvinnliga deltagare som var närvarande under generalförsamlingen!

Earth Hour på lördag den 25 mars!

23/03/23

På lördag den 25 mars är det Earth Hour!

Mellan klockan 20.30-21.30 släcker vi lamporna för klimatets skull. Att släcka lamporna under Earth Hour är en symbolisk handling för att signalera till beslutsfattare, att vi vill se åtgärder för klimatet!

Årets tema ”Är du med ​​- släck för vår planet” en slogan som syftar till att vi tillsammans kan bidra till förändring för vår planet. Genom att förändra vårt sätt att leva som individer och göra våra liv mer klimatsmarta. Om alla tar sitt ansvar och gör en liten förändring så kan det göra stor skillnad, på det stora hela. Är du med?

ITS deltar genom att främja ETSI Sustainability Summit den 30 mars! Toppmötet ska diskutera frågor och ge inblick i hur standardisering kan fungera mer hållbart. Vilka utvecklingsområden finns? Vad finns det för initiativ nu som kan tjäna ett hållbart samhälle i framtiden?

Toppmötet kommer att sammanföra viktiga beslutsfattare från ETSI med medlemmar från flera olika länder. Där inkluderas operatörer, tillverkare, tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och beslutsfattare, slutanvändarindustrins sektorer och forskare.

Mötet kommer både att hållas både på plats och online! Det är gratis och öppet för alla, allt du behöver göra är att registrera dig via ETSIs hemsida.

Läs mer om evenemanget och anmäl dig här: ETSI Summit on Sustainability

Månadens standard – mars!

23/03/14

Just nu är ETSI EN 303 661 ute för röstning. Standarden handlar om Kortdistansutrustning (SRD) och täcker Markbaserad Synthetic Aperture Radar (GBSAR) i frekvensområdet 17,1 GHz till 17,3 GHz och högdefinierad markbaserad Synthetic Aperture Radar (HD-GBSAR) i frekvensområdet 76 GHz till 77 GHz.

Standarden är en harmoniserad standard och ger användaren tillgång till radiospektrum. Radaranvändningarna som standarden beskriver används för att upptäcka rörelser relaterade till strukturer som potentiellt påverkar skyddet av arbetstagare och allmänheten.

Ta på hjälmen och kommentera!

Månadens standard – februari!

23/03/01

Månadens standard handlar om aktiva antenn-system för basstationer och röstning pågår TSI EN 301 908-23 V15.0.0 (2022-12.

AAS möjliggör det så kallade ”beamforming” vilket betyder att en elektromagnetisk våg kan skickas mer riktad till en mottagare som ökar täckning och kapacitet, samt minskar energiförbrukning.

Standarden är en viktig del för framtida trådlösa kommunikationssystem och ITS välkomnar kommentarer. Alla standarder för omröstning hittar du under https://webapp.etsi.org/deliverables/home.asp