Ny generaldirektör för ETSI!

24/04/18

Den 16 april röstade ETSI generalförsamling fram Jan Ellsberger att ta
över rollen som generaldirektör för ETSI, en av de tre europeiska
standardiseringsorganisationerna för EU. Jan beräknas tillträda posten
inom någon månad, med placering vid ETSI huvudkontor i södra Frankrike.

Generalförsamlingen hade att välja mellan tre kandidater, vilka hade
tagits fram efter en öppen rekryteringsprocess vilken involverade mer än
tvåhundra kvalificerade kandidater. ITS VD respektive styrelseledamot,
Bettina Funk och Magnus Madfors, deltog i arbetet med att ta fram de
slutliga toppkandidater som nu ETSI generalförsamling hade att välja
mellan.

Med tidigare bakgrund inom standardiseringsarbete för Ericsson,
styrelsemedlem av ITS, samt mångårigt arbete med den europeiska
bilindustrins behov av standarder inom IKT-området, har Jan Ellsberger
en gedigen förståelse för behovet av ett fungerade samspel mellan alla
berörda aktörer för att upprätthålla ett effektivt
standardiseringssystem, där ETSI är en viktig aktör både för Europa och
globalt.

Röstning pågår!

24/04/12

Att bygga förtroende i onlinemiljön är nyckeln till ekonomisk och social utveckling. Bristande förtroende, särskilt på grund av en upplevd brist på säkerhet, gör att konsumenter, företag och förvaltningar tvekar att genomföra transaktioner elektroniskt och att ta till sig nya tjänster. Leverantörer av förtroendetjänster (Trust Service Providers (TSP)) är ofta en väsentlig del för att skapa förtroende mellan parter som gör transaktioner elektroniskt, särskilt i öppna offentliga nätverk, och kan till exempel användas för att tillhandahålla pålitlig identitetsinformation och hjälpa till att upprätta säker kommunikation mellan transaktionsparter.

Exempel på sådana leverantörer av förtroendetjänster är utfärdare av certifikat för offentliga nyckel, leverantörer av tidsstämplingstjänster, leverantörer av fjärrgenerering av elektroniska signaturer eller valideringstjänster. För att deltagare i elektronisk handel ska ha förtroende för säkerheten för dessa förtroendetjänster måste de ha förtroende för att TSP:s har upprättat en uppsättning procedurer, processer och säkerhetsåtgärder för att minimera de operativa och finansiella hoten och tillhörande riskerna.

Standarden under omröstning specificerar grundläggande policykrav för drift och förvaltningspraxis för TSP oavsett vilken tjänst de tillhandahåller, inklusive krav på cybersäkerhet som följer NIS2. Andra standarder, som adresserar en viss typ av förtroendetjänst, kan bygga på detta dokument för att identifiera tilläggskrav för en viss typ av förtroendetjänst.

Just nu pågår röstning av ETSI EN 319 401 V3.1.0 (2024-03).

Har du synpunkter på utkastet till standarden, som kan laddas ned här, är du varmt välkommen att höra av dig till ITS.

Standarder för omröstning!

24/02/14

Nu är två standarder för kortdistansutrustning tillgängliga för kommentarer och omröstning: Utkasten på ETSI EN 303 883-1 och -2 beskriver användningen av ultrabredband och hur man mäter sändare och mottagare.

Ultra Wide Band (UWB) är en radioteknologi som möjliggör en ny generation av höghastighetsdataöverföring för kortdistansutrustning, platsspårning och sensorer, vilket öppnar upp nya marknader med innovativa applikationer. UWB kan integreras som en del av portabel elektrisk utrustning såsom mobiltelefoner eller bärbara datorer.

Med en bred användning av olika frekvenser upp till flera gigahertz kan UWB möjliggöra platsspårning med hög noggrannhet, även genom hinder som väggar, möbler eller andra svåra radioutbredningsförhållanden.

För att dessa standarder ska fastställas som svenska standarder behöver vi dina kommentarer och förslag till omröstning!

Alla standarder för omröstning hittar du här!

Vi har fyllt år!

24/01/16

För att fira detta speciella tillfälle delar vi stolt med oss av vår nya film som vi har arbetat med under hösten.

I filmen försöker vi på ett enkelt sätt förklara vår roll och hur viktiga standarder är för att säkerställa en smidig trådlös kommunikation i samhället. Hoppas att ni tycker om den!

 

ITS Application Guide 31

24/01/11

ITS Application Guide 31, utgåva 1 finns nu tillgänglig för nedladdning!

ITS Working Group Network Interworking (ITS WG NI) har tagit fram en ny Application Guide som fokuserar på toner som används inom svenska elektroniska kommunikationsnät. Guiden inför inga ändringar i systemet utan kartlägger hur dagsläget ser ut, eftersom den svenska standarden SS 63 63 63 snart kommer att upphävas parallellt med GSM-nätets avveckling.

Ladda ner ITS Application Guide 31, utgåva 1 här och håll dig uppdaterad!

God Jul!

23/12/22

Vi har arbeta flitigt under året för att säkerställa smidig kommunikation för alla! I år frågar vi AI vad som skulle vara en bra present till oss.. Vi är åter på kontoret den 8 januari 2024.

Vi önskar er en God Jul & ett Gott nytt år!

Röstning pågår!

23/12/19

Nu pågår omröstning av ETSI EN 303 797 V2.1.1 (2023-11).

Denna standard fastställer åtkomstskiktet för de två lägsta OSI-lagren, det fysiska lagret och datalänkslagret, som används inom frekvensbandet 5 GHz som är tilldelat i Europa i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2008/671/EG (ECC/DEC/(08)01) och ECC/REC/(08)01.

Tekniken som specificeras i detta dokument utgör en del av den så kallade ITS-G5-stacken.

ITS välkomnar och uppmuntrar alla kommentarer och synpunkter på denna standard. Er input är värdefull för att säkerställa dess effektivitet och relevans. Tveka inte att dela med er av era åsikter!

Alla standarder för omröstning hittar du här!

Standard ute för omröstning!

23/12/14

Just nu är ETSI EN 300 338-6 V1.3.0 ute för omröstning.

Denna standard utgör den sjätte delen av en omfattande serie och behandlar tekniska egenskaper samt mätmetoder för utrustning som genererar, överför och tar emot Digital Selective Calling (DSC) inom den maritima MF-, MF/HF- och/eller VHF-mobiltjänsten.

För en mer omfattande förståelse av serien, hänvisas det till fullständiga detaljer som återfinns i del 1, ETSI EN 300 338-1.

ITS välkomnar och uppmuntrar alla kommentarer och synpunkter på denna standard. Er input är värdefull för att säkerställa dess effektivitet och relevans. Tveka inte att dela med er av era åsikter!

Alla standarder för omröstning hittar du här!

ETSI EN 301 489-9 V2.1.1, får en uppdatering!

23/11/02

ETSI:s arbetsgrupp för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster – Del 9: Särskilda krav för trådlösa mikrofoner, liknande audiolänkutrustningar för radiofrekvens (RF), sladdlösa audioapparater, trådlösa övervakningssystem, elektro akustisk stimulering (EAS) och cochleaimplantat (CI) för elektromagnetisk kompatibilitet).

Syftet med denna arbetspunkt är att genomföra följande ändringar och tillägg:

  • Inkludera cochleaimplantat, vilket innebär att EN 300 422-4 kommer att inkluderas i omfattningen av denna standard.
  • Ta bort den text som krävs för att kunna lista standarden i Europeiska unionens officiella tidning (EU:s OT).
  • Granska och uppdatera alla referenser om så behövs.
  • Granska kraven med hänsyn till den ändrade omfattningen.
  • Inkorporera kommentarer och synpunkter som har levererats av HAS-konsulten, kommissionen och nationella standardiseringsorganisationer i EN 301 489-serien.

ITS WG SA diskuterade detta förslag på sitt senaste möte, den 31 oktober, och beslutat att stödja detta arbete.

Om du är en tillverkare av trådlösa mikrofoner, hörlurar, cochleaimplantat eller liknande produkter är du varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i arbetet eller vill ha mer information om denna standard!