Cybersäkerhetskonferens

23/01/24

Den 7 februari går den sjunde årliga cybersäkerhetskonferensen av stapeln!

Under 2022:s konferens deltog 3000 experter och i år fortsätter den växa! Temat för årets konferens är ”European Standardization in support of the EU Legislation” och i år kommer det vara ett hybrid-event, med möjlighet att delta både på plats och online.

Programmet för konferensen består av 4 paneler med standardiseringsaktiviteter i de områden som berörs av den kommande EU-lagstiftningen: förslag på Cyber Resilience Act, översyn av eIDAS reglering och radioutrustningsdirektivet, förslag på EU Chips Act, Data Act, AI Act, m.m.

Konferensen anordnas av ENISA, EU-myndigheten för cybersäkerhet, tillsammans med de europeiska standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI. De har som syfte att skapa och vårda dialoger mellan beslutsfattare, industrier, forskning och standardiseringsorgan, liksom andra som också påverkas av den nya EU-lagstiftningen.

Biljetterna till den fysiska konferensen har redan tagit slut, men det är fortfarande möjligt att köpa biljetter till den digitala delen av konferensen!

Läs mer om hur du kan delta i årets konferens på evenemangets hemsida: Cybersecurity Standardisation Conference 2023 — ENISA (europa.eu) 

Bettina Funk vald till ETSI:s generalförsamlings nya ordförande!

22/11/29
ITS VD Bettina Funk

Under dagens generalförsamling den 29 november 2022 valdes Bettina Funk, ITS VD till ETSI:s generalförsamlings nya ordförande!

ETSI:s generalförsamling är det högsta beslutsfattande organet inom ETSI och ansvarar för organisationens övergripande mål. Det kan handla om: policy, strategi, budget, utnämning av ETSI:s styrelse och generaldirektör samt godkännande av ändringar i stadgar och arbetsordning.

Generalförsamlingens ordförande är den högsta positionen inom ETSI och har ett särskilt strategiskt värde. Generalförsamlingens ordförande deltar i den så kallade Joint Precidency Group som omfattar CEN, CENELEC, ETSI och EU-kommissionen. Gruppen diskuterar strategiska frågor om framtiden för det europeiska standardiseringssystemet.

Bettina Funk har en bakgrund som telekommunikationsingenjör och var tidigare ledamot i ETSI:s styrelse. Genom sitt arbete i olika nationella standardiseringsorganisationer har Bettina lång erfarenhet av att representera olika typer av intressenter både nationellt och internationellt.

Bettina kommer att arbeta för att ETSI fortsatt ska ha ett starkt fotfäste inom den internationella standardiseringen, som en stabil europeisk standardiseringsorganisation. För att uppnå detta kommer hon att leda den förändringsprocess som tidigare initierats inom ETSI.

Bettinas mål är att hjälpa ETSI:s medlemmar att överbrygga klyftan mellan olika aktörer i en tid då social och politisk polarisering ökar, vilket påverkar deras vilja att samarbeta. Med sin starka tro på och erfarenhet av att leda stora grupper med vitt skilda intressen vet hon vad som krävs för att nå konsensus. Med ett målinriktat men ändå pragmatiskt förhållningssätt kombinerat med stor öppenhet och motivation är Bettina en ledare som har förtroendet att hålla ETSI à jour med den ständigt föränderliga omvärlden.

Nyligen nådde kommissionen, parlamentet och rådet en politisk överenskommelse om nya regler för att stärka EU:s roll som global normgivare, vilket medför större inflytande för ITS.

22/10/27

Efter att kommissionen i februari publicerat sitt förslag till ändring av standardiseringsförordningen 1025/2012 har många intressenter, bland annat ITS, arbetat med att påverka den slutliga versionen. Syftet med den uppdaterade standardiseringsförordningen är att stärka EU:s roll som global normgivare.

Standarder ger förtroende för att en produkt eller tjänst är lämplig för ändamålet, är säker och inte kommer att skada människor eller miljön. Överensstämmelse med harmoniserade standarder garanterar att produkter som släpps ut på den inre marknaden är i linje med EU:s lagstiftning.

Europeiska standardiseringsorganisationer (ESO) – CEN, CENELEC och ETSI – har en exklusiv roll i att utföra standardiseringsarbete som begärts av kommissionen i EU:s intresse, politiska mål och värderingar. ETSI kommer fortsätta att leverera standarder kostnadsfritt, vilket kräver ett aktivt engagemang av alla intressenter på europeisk nivå.

ETSI planerar även att revidera sina procedurer för att göra standardiseringsarbetet ännu mer tillgängligt för alla intressenter. ITS uppgifter inkluderar i framtiden inte bara röstning om och fastställande av harmoniserade ETSI-standarder som svenska standarder, men kommer även som ny uppgift inkludera antagande av europeiska standardiseringsbegäranden.

Beslut att anta europeiska standardiseringsbegäran har tidigare tagits av ETSI:s styrelse, efter rekommendation av de berörda tekniska kommittéerna. Detta kommer i framtiden tas av de nationella standardiseringsorganisationerna (NSO) i ETSI såsom ITS. Det innebär ännu fler möjligheter för ITS medlemmar att få sina synpunkter hörda!

Här hittar du parlamentets pressmeddelande
Här hittar du ETSI:s pressmeddelande

Missa inte Network X, 18-20 oktober 2022 i Amsterdam!

22/10/06

Det är på Network X som telekom- och mobilindustrin möts för inspirerande dialoger!

Network X är det nya hemmet för det långvariga 5G World and Broadband World Forum, som kommer att bli komplementerad av det nyligen lanserade Telco Cloud som är designat för att täcka hela telekomekosystemets spektra.

ETSI och 3GPP kommer att ha en gemensam närvaro i 5G World utställningsmonter #G22 och kommer aktivt att bidra till konferensprogrammet med följande sessioner och talare:

  • A tour through the ETSI network automation landscape – 18th October, 2pm-4.30pm
  • ETSI F5G and Broadband Forum: Jointly Evolving towards Fibre to
    Everything & Everywhere – 19th October, 11am-1pm
  • Tech Discovery: ETSI Hackfest takeover – 19th October, 3.15pm-3.45pm
  • Panel discussion: Technologies that will transform the network and
    telco services, moderated by Adrian Scrase, ETSI CTO – 20th October, 11am-
    11.30am

Hela programmet finns här!

ETSI kommer även att ha sina OpenSourceMANO och TeraFlowSDN hackfester under eventet. För mer information klicka på länkarna här: OSM Hackfest and TFS Hackfest.

Ny rapport om IPv6-baserad blockkedja!

22/09/19

ETSI har precis släppt ETSI GR IPE 012, en ny grupprapport på IPv6-baserad blockkedja. Rapporten beskriver hur IPv6 kan användas av blockkedje-nätverk för att säkra direkta peer-to-peer-betalningar mellan slutanvändare, liksom den potentiella framtida rollen för IPv6 som viktig infrastruktur för att stödja blockkedjan.

Här hittar du rapporten: ETSI GR IPE 012

2008 hade Bitcoin ett genombrott inom peer-to-peer elektroniska kontanter och betalningar. Detta paradigm gjorde det möjligt för betalningar att skickas billigt över nätet, vilket gjorde det möjligt att använda IP-adresser för att kommunicera och slutföra transaktioner direkt mellan varandra via blockkedja. Trots sin potential avskrevs denna mekanism för direktbetalningar med IP-adresser senare på grund av den höga risken för cyberattacker och hacking som var förknippad med den IPv4-baserade internetinfrastrukturen vid den tiden.

I den nya rapporten ses modellen för peer-to-peer blockkedja-betalningar över igen i samband med moderna internetprotokoll, som DNSSEC och IPv6. En översikt som undersöker hur direkta onlinebetalningar kan återinföras i blockkedja-ekosystemet genom att utnyttja dessa säkra moderna tekniker finns med. I synnerhet beskriver rapporten nyckelhanteringsstrategier som kan användas för att länka IPv6-adresser med blockkedja-betalningar, vilket underlättar både online och offline utbyte av värde. Rapporten beskriver en mängd olika applikationer som kan stödjas av integrationen av IPv6 och kryptografiskt genererade adresser (CGA) med blockkedja. Ett exempel på detta skulle vara en privat IP-till-IP-meddelandeapplikation i kedjan.

Är du intresserad att vara med i framtagandet av likadana rapporter eller vill du diskutera med svenska experter kring detta tema, tveka inte att höra av dig till oss eller ansök direkt för din organisation att bli medlem.

Hör av er till oss på ITS här!

ETSI Enjoy! & Dansk Standard

22/05/13

I den senaste utgåvan av ETSI:s Enjoy! uppmärksammar tidskriften ITS systerorganisation Dansk Standard, den danska nationella standardiseringsorganisationen i ETSI.

Då ITS har lite längre erfarenhet inom ETSI har vi kunna hjälpa våra danska vänner med råd när det har behövts. Det är mycket glädjande att se Dansk Standard växa och vi ser fram emot många år med ett nära samarbete mellan Danmark och Sverige!

Här kan du läsa artikeln: ETSI_Enjoy_MAG_2022_N02_April

 

Save the date – till vårt gratisevent!

22/05/03

ETSI är glada att kunna bjuda in det internationella lärarsamfundet till det första fysiska gratiseventet inom undervisning av standardiseringar den 6 oktober 2022. Professorer, föreläsare och lärare kommer att samlas hos ETSI i syfte att bilda nästa generation av ”ICT Standards People”.

Läs mer om eventet här: https://www.etsi.org/events/2042-etsi-easworkshop

Som ett av de ledande standardiseringsorganen för IKT i Europa, officiellt erkänt av Europeiska unionen, har ETSI utvecklat en lärobok och en uppsättning läromedel om IKT-standardisering. Dess 2:a upplaga, publicerad i februari 2022, ”Understanding ICT Standardization: Principles and Practice”, producerades tillsammans med en omfattande uppsättning av nästan 400 bilder för att användas som läromedel. Läromaterialet är mångsidigt, kan användas helt eller delvis, och lämpar sig för både grund- och forskarutbildningskurser, oavsett om de fokuserar på tekniska, juridiska eller kommersiella aspekter.

Läroboken är gratis och tillgänglig för alla, bilderna finns att tillgå på begäran för de lärare som önskar.

ETSI samarbetar för närvarande med nästan 50 europeiska universitet, som framgångsrikt har integrerat IKT-standardisering i sina studenters läroplan, vilket ger ett specifikt värde till kursinnehållet. Vi erbjuder råd och stöd till akademiska institutioner som vill lära sig mer.

Genom att delta i evenemanget den 6 oktober får universitetsprofessorer, föreläsare och lärare möjlighet att lära sig mer om de olika aspekterna av IKT-standardisering och snabbt förstå hur man använder materialet på bästa sätt. Eventet hålls på ETSI:s huvudkontor i Sophia Antipolis, ”Europas Silicon Valley” och erbjuder en unik möjlighet att träffa författarna till läromaterialet och ge feedback. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter under nätverkscocktail i slutet av dagen.

Läs mer och registrera dig till gratiseventet här!
https://www.etsi.org/events/2042-etsi-easworkshop
https://portal.etsi.org/Meetings.aspx#/meeting?MtgId=43976

Vi ser fram emot att träffa dig på den franska rivieran! 

 

ETSI släpper sin årsrapport tillsammans med arbetsprogram för 2022-2023!

22/04/27

ETSI släpper sin årsrapport som ser tillbaka på 2021 års framgångar, tillsammans med det framåtblickande arbetsprogrammet för 2022-2023. Arbetsprogrammet visar på omfattningen och mångfalden av ETSI:s standardiseringsaktiviteter. Här kan du läsa mer: https://www.etsi.org/e-brochure/Annual-Reports/AR-202204/mobile/index.html

ETSI:s årsrapport berättar om de tekniska gruppernas arbete samt alla aktiviteter man haft tillsammans med partners, liksom antalet publicerade leveranser och finansiella rapporter under 2021. Trots ytterligare ett utmanande år utan fysiska möten, har det släppts över hela 1800 standarder och specifikationer.

Arbetsprogrammet belyser kommande aktiviteter för ETSI:s tekniska kommittéer, branschspecifika motionsgrupper samt andra organ som skapar standarder. Detta tillsammans med tillhörande leveranser för ett stort antal olika tekniker, marknadssektorer och användarbehov.

Här följer några av alla spännande områden som ETSI tar upp i sina nuvarande och kommande aktiviteter:. Det kommer att bli skärpt fokus på AI och cybersäkerhet som sträcker sig inom flera spännande områden. 6G pre-forskningsstandardisering med diskussioner kring rekonfigurerbara intelligenta ytor samt Augmented Reality. Advanced Mobile Location för nödkommunikation som vi tidigare berättat om och även partnerskapsprojektet 3GPP samt oneM2M. 

Arbetsprogrammet visar på ETSIs omfattning och mångfald av standardiseringsaktiviteter. För att läsa mer om dessa samt hålla dig uppdaterad på nya initiativ och specifikationer, läs mer här: (på engelska)https://www.etsi.org/e-brochure/Work-Programme/2022-2023/mobile/index.html