ETSI:s event – I strävan efter den digitala och gröna omvandlingen 2022!

22/09/05

Den 10-14 oktober är det återigen dags för ETSI:s IoT-vecka som i år har temat “I strävan efter den digitala och gröna omvandlingen” och äger rum i Sophia-Antipolis.

Veckan består av 3 olika delar:

  • 10/10 En föreläsning om ontologier och semantisk interoperabilitet för IoT.
  • 11-13/10 Demonstrationer av användningsfall och teknik till stöd för den digitala och gröna omvandlingen.
  • 11-14/10 ETSI IoT konferens.

Evenemanget kommer att presentera en uppdaterad översikt av de stora europeiska och globala trenderna inom IoT-tjänster, tekniska innovationer och implementeringar tillsammans med standardiseringsarbetet. Det kommer även att lyftas fram nya initiativ och riktningar för IoT i samband med den gröna och digitala transformationen.

ETSI IoT Week är för organisationer som är intresserade av tjänste- och verksamhetsområdena för IoT. Det vill säga industri, små och medelstora företag, FoU och akademi liksom beslutsfattare och användare av IoT-standarder såsom städer, regeringar och samhällsaktörer.

Evenemangets fokus kommer att vara på:

  • IoT-teknologier och innovationer (semantik och ontologier, digitala tvillingar, IoT och edge, IoT och AI bland annat).
  • IoT för ett bättre liv, inklusive digital och grön transformation samt e-hälsa.
  • Horisontella ETSI IoT-standarder för de vertikala sektorerna.

ETSI IoT Week är även ett utmärkt tillfälle att nätverka med andra IoT-intressenter och att aktivt bidra till utformningen av framtida IoT-lösningar och -standarder. Mer information (på engelska) liksom anmälan hittar du här!

Vill du veta mer om ETSI eller relaterade aktiviteter, hör av er till oss på ITS här!

Talkvalitet – hur den nya ETSI-talkodeken kan användas i nätverksplanering!

22/04/12

ETSI TC STQ (Speech and Multimedia Transmission Quality) efterlyser experter till en ’Testing Task Force’ (TTF) för karakterisering av den nya ETSI-talkodeken baserad på subjektiva testdatabaser.

Den nya ETSI TTF T021 utökar arbetet av den tidigare ETSI TTF T005. Där testades den nya ETSI-talkodeken på prestanda och kvalitet, med hjälp av kontrollerade subjektiva lyssningstester. Paneler av manliga och kvinnliga lyssnare bedömde talkvaliteten från en mix av manliga och kvinnliga talare.

Efter slutförandet av TTF T005 och tillkännagivandet av resultaten till andra standardutvecklingsorganisationer, kom en begäran till ETSI TC STQ från ITU-T Study Group 12 som efterfrågade information om hur den nya ETSI-talkodeken kan användas i nätverksplanering. De bad ETSI att undersöka hur väl ITU-T:s instrumentellt mått på talkvalitet, ITU-T P.863, förutsäger den subjektiva kvaliteten som ETSI TTF T005 bedömde.

Detta nya projekt av ETSI TTF T021 kommer att bygga på resultat från ETSI TTF T005 och kommer att utföra det arbete som krävs för att svara på ITU-T-förfrågan.

Om du vill vara en del av denna testgrupp men ännu inte är medlem i ETSI, kontakta gärna ITS för mer information.

Maila oss på info@its.se

Synpunkter till förslaget om ändring av standardiseringsförordning!

22/03/31

I februari presenterade Europeiska kommissionen ett standardiseringspaket bestående av en EU-strategi för standardisering, ett förslag till ändring av standardiseringsförordningen (förordning 1025/2012), en rapport om genomförandet av standardiseringsförordningen samt ett årsprogram för europeisk standardisering 2022.

Kommissionen bjuder in alla intressenter att lämna synpunkter till förslaget om ändring av standardiseringsförordningen. Synpunkterna kommer att sammanfattas och presenteras för Europaparlamentet och rådet, så att de kan ta hänsyn till dem när de diskuterar lagförslaget.

Kom med synpunkter, senast 7 april 2022!

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13376-Amendment-to-the-Regulation-EU-No-1025-2012-European-standardisation_sv

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

3 dokument ute på remiss!

22/03/14

1) ITS ApG 21 utgåva 6 på remiss – Routing of calls to the emergency number 112 using the Identification Plan of Municipalities
Inom ITS WG NI har arbete pågått att ta fram en ny version av ITS Rapport 21.Den tekniska specifikationen beskriver hanteringen av kommunkoder vid framkoppling av nödsamtal till nödnumret 112. Uppdateringen avser hur tester för nödsamtal över IP/SIP kan hanteras. Arbetet har pågått sedan oktober 2021. Dokumentet kan laddas ner här.

Remisstiden är till senast 4 april 2022.Synpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportören Nils Weidstam (nils@nwconsult.se)

2) Ny ITS-specifikation på remiss – Automatic network invocation of relay services
Inom ITS WG NI har arbete pågått att ta fram en ny ITS Application Guide 30 som släppts i sin första utgåva. Den beskriver informationselementen som ska användas vid överföring av nummerinformation över gränssnitt mellan publika kommunikationsnät för automatisk inkoppling av samtalsförmedlande tjänster. Specifikationen avser den svenska marknaden och har inga tidigare utgåvor. Arbete har pågått sedan 2020. Dokumentet kan laddas ner här. 

Remisstiden är till senast den 4 april 2022. Era remissynpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportörerna Johnny Kristensen (johnny.kristensen@evantia.fi) och Ove Persson (Ove.persson@teliacompany.com)

3) ITS ApG 9 Utgåva 9 på remiss– Transfer of number information in national interconnections based on ISUP and SIP/SIP-I
Inom ITS WG NI har arbete pågått att revidera ITS ApG 9 till Utgåveläge 9. Den tekniska specifikation anger hur överföring av nummerinformation ska ske mellan allmänna kommunikationsnät i Sverige.

Arbete har pågått sedan 2020 med att få med moment som rör överföring av nummerinformation av informationselementen som ska användas vid överföring av nummerinformation över gränssnitt mellan publika kommunikationsnät för automatisk inkoppling av samtalsförmedlande tjänster. Dokumentet kan laddas ner här. 

Remisstiden är till senast den 4 april 2022. Era remissynpunkter ska sändas till ITS (info@its.se) med kopia till rapportören Peter Fässberg (pf@leissner.se)

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

EMC Europe 5-8 september 2022

22/02/24

ITS vill uppmärksamma alla radiospektrumanvändare om att EMC Europe kommer att hållas i Göteborg, mellan den 5-8 september 2022.

EMC är ett viktigt ämne – speciellt för alla som vill kunna använda radiospektrumet för kommunikation. Tyvärr finns det fortfarande ett allt för litet utbyte mellan EMC och ’radio-communities’. På EMC Europe har ni chansen att ändra på det! Fram till den 28 februari har ni möjligheten att lämna in förslag kring ämnen som kan tas upp under tillställningen.

Kanske sammanställd information över radioanvändandet som drabbas av EMC-störningar? Mer information hittar ni här:  https://www.emceurope2022.org/

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

Ny SME fokusgrupp för Smart Communities

22/01/27

ITS stödjer små och medelstora företag med extra anpassade medlemsbidrag och möjliggör att de kan engagera sig i standardiseringen på IKT-område. 25% av dagens ITS medlemmar räknas som SME.

Vi vill därför uppmärksamma om en ny SME fokusgrupp för ”Smart Communities” och en katalog för digitala lösningar för smarta kommuner och samhällsgrupper. Små och medelstora företag som erbjuder digitala lösningar för smarta kommuner och samhällsgrupper är inbjudna att lägga till deras lösningar i katalogen till och med 15 februari. Finns även möjlighet att gå med i fokusgruppen.

Inbjudan låter som följande:

To showcase the excellence of European digital SMEs to local, national and European Public Administrations, DIGITAL SME will soon release a catalogue of ”SMEs´digital solutions for smart cities” and launch an SME Focus Group on Smart Communities. The call is open to SMEs digital solutions for both urban and rural ecosystems.

The best solutions will be presented in the launch event of the newly established Focus Group Smart Communities.  In this occasion, representatives from the European Commission for the Living-in.eu initiative andrepresentatives of municipalities, local governments and public procurers will be invited to discuss together with SMEs the importance of an open innovation ecosystem for the public procurement of digital services.You have time until the 15 of February to submit your digital solution for smart cities by clicking on the link below: Submit your digital solution here

This call to action comes with the increased participation of the European DIGITAL SME Alliance in the Smart Communities domain at the European level, with the support to the European Commission flagship initiative for the digital transformation of European cities, Living-in.eu, and participation in the AURORAL project. DIGITAL SME is committed to ensure that European digital SMEs are strongly positioned in the European public procurement market having easier access to public tenders and offer their cutting-edge solutions. SMEs are active players in their local communities and this gives them an important advantage in providing innovative and tailored digital solutions not only to local businesses, but also to Public Administrations.

Frågor eller funderingar?

Frågor skickas till Alessandra Zini  a.zini@digitalsme.eu

Förslag för standardiseringsbegäran!

22/01/18

Vi vill uppmärksamma att Europeiska kommissionen har bjudit in intressenter att kommentera det nyligen publicerade förslaget för standardiseringsbegäran på cybersäkerhet, RED artikel 3(3)(def) till och med den 7 februari 2022.

Den ligger under kapitel II på kommissionens hemsida https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en

WG SA och WG CyS kommer ta upp detta under sina kommande möten 19:e respektive 25:e januari.

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

ITS arbetsprogram för 2022

21/12/31

Programmet innehåller områden som ITS kommer att arbeta med under 2022 tillsammans med alla planerade aktiviteter. Listan kommer att uppdateras under årets gång när det tillkommer nya aktiviteter.

Du kan ladda ner programmet här.

Har du frågor, idéer eller förslag till andra aktiviteter?
Maila oss på info@its.se

ICT rolling plan 2022

21/12/16

Varje år uppdaterar EU-kommissionen sin strategi för standardisering i syfte att stödja unionens politik och stärka en digital inre marknad.

Den rullande planen för IKT-standardisering utgör en unik brygga mellan EU:s politik och standardiseringsverksamhet avseende informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

Planen försöker lista alla kända områden där IKT-standardisering skulle kunna stödja EU:s politiska mål. Den beskriver också kraven för IKT-standardisering, översätter dem till åtgärder och tillhandahåller en uppföljningsmekanism för åtgärderna. Planen fokuserar på åtgärder som kan stödja EU:s politik och gör inte anspråk på att vara lika komplett som arbetsprogrammen för de olika standardiseringsorganen.

Den rullande planen för 2022 kommer att identifiera 170 åtgärder grupperade i 37 teknik- eller tillämpningsområden under fyra teman: nyckelfaktorer och säkerhet, samhälleliga utmaningar, innovation för den inre marknaden och hållbar tillväxt.

Det kommer även finnas ett kapitel om grundläggande ämnen som inkluderar dataekonomi, cybersäkerhet och e-integritet. Dessa tekniska områden sträcker sig horisontellt över hela standardiseringen.

Planen kommer presenteras i februari 2022 och de tre formella standardiseringsorganen i Sverige, ITS (Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen), SEK Svensk Elstandard och SIS (Svenska institutet för standarder) kommer tillsammans att bjuda in till dialog för att diskutera hur IKT-planen kan användas på bästa sätt i Sverige.

Är du intresserad och vill veta mer?

Håll utkik och hör av dig redan idag till info@its.se om du är intresserad av ämnet så att vi kan inkludera dig i vår kommunikation.