Work Plan 2018

Publicerade standarder och övriga dokument inom ITS ansvarsområde är fritt och kostnadsfritt tillgängliga genom www.etsi.org samt www.its.se ITS har upphört fastställa ETSI EN 300 000-serien som svenska standarder.

ETSIs arbetsprogram för 2017 och 2018 kan laddas ner här: http://www.etsi.org/images/files/WorkProgramme/etsi-work-programme-2017-2018.pdf. Seäven: http://webapp.etsi.org/WorkProgram/Expert/QueryForm.asp

ITS utvecklar och publicerar tekniska rapporter och tillämpningsanvisningar, vid behov.

Publicerade dokument är fritt och kostnadsfritt tillgängliga genom http://its.se/standarder/.