Work Plan 2019

Publicerade standarder och övriga dokument inom ITS ansvarsområde är fritt och kostnadsfritt tillgängliga genom www.etsi.org samt www.its.se ITS har upphört fastställa ETSI EN 300 000-serien som svenska standarder.

ETSIs arbetsprogram för 2019 och 2020 kan laddas ner här: https://www.etsi.org/media-library/work-programme-and-annual-reports. Seäven: http://webapp.etsi.org/WorkProgram/Expert/QueryForm.asp

ITS utvecklar och publicerar tekniska rapporter och tillämpningsanvisningar vid behov.

Publicerade dokument är fritt och kostnadsfritt tillgängliga genom http://its.se/standarder/.