WG Human Factors (HF)

1. Direktiv

Detta dokument anger direktiven för Working Group “Human Factors”.

2. Målgrupp

ITS medlemmar, användarorganisationer samt Sverigebaserade intressenter aktiva inom området telekommunikation i dess vidare mening (som t.ex. ansvarar för, driver eller upphandlar IKT-produkter och tjänster för eget eller andras bruk).

3. Standardiseringsområde

Hantering av Mandat från EU-Kommissionen (EC) och utformning av ETSIs svar och dokument inom human factors (särskilt standardiseringsmandat med användbarhets- och tillgänglighetsaspekter). Vid förfrågan, rådgivning vid utformning av nya Mandat.

Enligt ETSI TC HFs arbetsprogram: Varje projekt eller arbetsuppgift (Work Item) som skapats inom ETSI TC HF ingår automatiskt i denna grupps standardiseringsområde.

Nationell samordning, då så erfordras, med SIS TK 504

Internationell samordning m.m. med ITU-T JCA-AHF.

4. Arbetsområde

Arbetsgruppen hanterar mandat inom e-tillgänglighetsområdet från EU-Kommissionen samt står till förfogande vid förfrågan för rådgivning och utformning av nya Mandat.

Hantering av EU-Kommissionens ICT Standardization Work Programme inom HF-området. Vid förfrågan, rådgivning vid utformning av nya Mandat.

ITU-T (JCA-AHF, SG2, SG16)

Samrådsorgan för nationell samverkan och deltagande i ETSI HFs och ITU-T arbete inom relevanta områden (under iakttagande av att varje medlem i ETSI själv äger rätt att besluta om egna insatser i ETSI)

Förberedelse, koordinering och beslut av svenska kommentarer med avseende på Mandat-projekt, bidrag och ställningstaganden till ETSI TC HF

Förberedelse av den svenska röstningen på standardförslag från ETSI, som ITS utför som svensk NSO (National Standards Organization).

5. Arbetssätt

Gruppen träffas efter kallelse från ordförande. Detta sker beroende av aktuell arbetsbelastning, normalt 3 – 4 gånger per år.

6. Medlemskap

Gruppen är öppen för deltagande från alla ITS medlemmar och icke-ITS medlemmar om inbjuden till ett specifikt ämne från ordföranden i gruppen. Den bör omfatta företag, organisationer, institutioner och statliga myndigheter som är verksamma inom de områden som gruppen ansvar.

Avgift För deltagande krävs medlemskap i ITS, dock ej för handikapporganisationer

Ordförande
Robert Hecht, PTS