WG ETSI General Assembly (GA)

1. Direktiv

Detta dokument anger direktiven för Working Group ETSI General Assembly.

2. Omfattning

ITS medlemmar.

3. Målsättning

Innan ETSI General Assembly fastlägga en gemensam svenske ståndpunkt. Den svenska ståndpunkten baseras på ITS medlemmar samt åsikter inkomna från andra inom informations och telekomverksamheter verksamma i Sverige

4. Varaktighet

Gruppen är verksam så länge dess medlemmar anser att ett behov finns och ITS styrelse inte beslutar något annat.

5. Ansvarsområde

Utarbeta svenskt ställningstagande inför ETSI General Assembly.

6. Arbetssätt

Gruppen träffas efter kallelse från några dagar före nästa ETSI General Assembly.

7. Medlemskap

Gruppen är öppen för deltagande från alla ITS medlemmar och icke-ITS medlemmar om inbjuden till ett specifikt ämne från ordföranden i gruppen. Den bör omfatta företag, organisationer, institutioner och statliga myndigheter som är verksamma inom de områden som gruppen ansvar för.