OM ITS

Sveriges regering har utsett Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS), SEK Svensk Elstandard (SEK) och Svenska Institutet för Standarder (SIS) som svenska standardiseringsorgan. ITS är också som svenskt nationellt standardiseringsorgan (NSO) medlem i ETSI, the European Telecommunications Standards Institute.

ITS är en ideell förening och består av fullmäktige, styrelse, arbetsgrupper och ett kansli som leds av ITS vd.

Alla i Sverige registrerade företag, föreningar, myndigheter och statliga verk, lärosäten samt organisationer som av andra skäl har ett intresse av att aktivt bidra till eller stödja ITS verksamhet kan vara medlemmar.

ITS stadgar finns att ladda ned här.

Ordförande

Magnus Madfors

LM Ericsson AB

Ordförande

Magnus Madfors

LM Ericsson AB

Vice ordförande

Peggy Haase

Post- och telestyrelsen

Ledamot

Sverker Magnusson

LM Ericsson AB

Ledamot

Sverker Magnusson

LM Ericsson AB

Ledamot

Nils Grundbäck

Trimble AB

VD

Bettina Funk

ITS

VD

Bettina Funk

ITS

ITS verksamhetsberättelse för 2019 finns att ladda ned här.

LOGGA IN