Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
23/10/04

Spännande nyheter inom satellitkommunikation!

ETSIs tekniska kommitté ”Satellite Earth Stations and Systems (SES)” har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 , en harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som verkar inom frekvensbanden 1 980 MHz till 2 010 MHz (jord-till-rymd) och 2 170 MHz till 2 200 MHz (rymd-till-jord).

Denna standard täcker de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU, med fokus på kompletterande markkomponenter (CGC) för bredbandsystem. Syftet med arbetspunkten är att revidera EN 302 574-1 med avseende på konventionell CGC, med uppdaterade referenser till de publicerade versionerna av EN 301 908, version 13 och 15, samt att göra eventuella nödvändiga ändringar för att vara i linje med nuvarande förväntningar från Europeiska kommissionen och tillgängliga kommentarer.

Satellitsystem utgör en betydande del av våra kommunikationssystem, om du är intresserad av att delta i detta arbete så är du varmt välkommen!

Nyheter23/11/02

ETSI EN 301 489-9 V2.1.1, får en uppdatering!

ETSI:s arbetsgrupp för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster – Del 9:...

Nyheter23/09/28

Ny remiss ute!

Inom arbetsgruppen Networking Interworking (ITS WG NI) har ett arbete pågått för att utveckla och lansera den första utgåvan av den nya ITS Application Guide. Denna guide är avsedd att definiera rekommenderade tonmeddelanden som bör...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem