Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
23/09/28

Ny remiss ute!

Inom arbetsgruppen Networking Interworking (ITS WG NI) har ett arbete pågått för att utveckla och lansera den första utgåvan av den nya ITS Application Guide.

Denna guide är avsedd att definiera rekommenderade tonmeddelanden som bör användas inom de allmänna svenska elektroniska kommunikationsnäten. Målet är att säkerställa en harmonisering av tonmeddelanden så att slutanvändarna enkelt kan förstå innebörden av dessa meddelanden. Historiskt sett har tonmeddelanden skapats av den ursprungliga operatören i ett land, vilket har skapat en mångfald av variationer.

Försök har gjorts på både internationell nivå, genom ITU-T, och på europeisk nivå genom ETSI för att harmonisera tonmeddelandena globalt och inom Europa. Tyvärr har dessa försök inte fullständigt lyckats, på grund av olika utmaningar och hinder. ITU-T har dock publicerat en sammanhållen lista över tonmeddelanden över hela världen som finns som en bilaga till ITU-T:s driftsdokument Operational Bulletin.

Den nya ITS Application Guide är avsedd att ersätta den äldre svenska standarden SS 63 63 63, som ursprungligen omfattade tonmeddelanden från ett GSM-baserat mobilnät (PLMN) som var sammankopplat med ett PSTN. Den nya specifikationen är inriktad på den svenska marknaden och har ingen tidigare utgåva. Arbetet med att utveckla guiden har pågått sedan år 2022.

Här kan du ladda ned och läsa remissen.

Remisstiden för synpunkter och kommentarer är senast den 12 oktober 2023. Eventuella synpunkter ska skickas till ITS (info@its.se) med en kopia till rapportören Peter Fässberg (pf@leissner.se).

Nyheter23/11/02

ETSI EN 301 489-9 V2.1.1, får en uppdatering!

ETSI:s arbetsgrupp för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster – Del 9:...

Nyheter23/10/04

Spännande nyheter inom satellitkommunikation!

ETSIs tekniska kommitté ”Satellite Earth Stations and Systems (SES)” har godkänt en ny arbetspunkt för att uppdatera ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 , en harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som verkar inom frekvensbanden 1...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem