Logga inBli medlem
background-logo-part-1background-logo-part-2
23/04/05

Sammandrag från ETSI generalförsamling i Sophia-Antipolis!

ETSIs 81:a generalförsamling ägde rum i Sophia-Antipolis den 28-29 mars och för första gången leddes den av ITS VD Bettina Funk!

Kommissionen ställde i sin standardiseringsstrategi krav på de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI. Det handlade mest om att alla intressenter ska vara involverad i det tekniska arbetet, men även i beslutfattningsprocesserna.

ETSI har arbetat med reformpaketet under ett år, men har hittills inte nått tillräckligt långt i att se över beslutsprocessen.

Generalförsamlingen beslutade att inrätta en arbetsgrupp (ad hoc-grupp) med två mandat (Läs mer här ) och Bettina fick förtroende att leda arbetet.

Den uppdaterade standardiseringsförordningen (förordning EU 2022/2480) träder i kraft den 9 juli, vilket innebär att ytterligare två generalförsamlingsmöten är planerade för att ändra ETSI:s stadgar i tid. De extrainsatta generalförsamlingsmötena kommer att hållas online den 5 maj och 29 juni 2023.

  • Alla ETSI-medlemmar är inbjudna att delta i denna ad hoc-grupp!
  • ITS-medlemmar är inbjudna att kontakta ITS kansli om det finns intresse för deltagande!

Reaktioner från mötet på LinkedIn finns under följande länkar:
Maria Skou
Nadine Petermann
Alexis Fulcheron
Dr Thomas Zielke

Kvinnor i ETSI
Det har bekräftats att andelen kvinnor bland ETSI-specialister har ökat markant de senaste åren!

ETSI lägger nu också mer vikt vid att presentera kvinnors dagliga arbete i sin medlemstidning (ETSI – Magazine Enjoy! (ETSI – Magazine enjoy! articles about technologies and people around The Standards People)

För att fira denna positiva utveckling togs bland annat en jubileumsbild bland av alla kvinnliga deltagare som var närvarande under generalförsamlingen!

Nyheter24/07/09

Digital Video Broadcasting, ute för omröstning!

För att kunna titta på tv i din sommarstuga har ETSI, tillsammans med EBU, tagit fram EN 302 307-2. Denna standard beskriver andra generationens ramstruktur, kanalkodning och moduleringssystem för sändning, interaktiva tjänster, nyhetsinsamling och andra...

Nyheter24/07/03

Två nya standarder att läsa i sommar!

Nu finns två standarder ute på remiss, med sista dag för kommentarer den 24 september! ETSI Introducerar Ny Standard för Industriella IoT-Applikationer ETSI, Europeiska standardiseringsinstitutet, har nyligen antagit den uppdaterade versionen ETSI EN 303 354...

Nyhetsflöde från ETSI

Var med och forma framtidens kommunikation

Bli medlem i vårt nätverk som samlar svenska branschexperter inom IT och telekommunikation för att påverka utvecklingen av standarder.

Bli medlem