2018 års ordinarie Fullmäktigemöte

2018 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2018, kl.10 – 12. på ITS. Årets Fullmäktigemöte innehåller inte någon öppen del. Under hösten kommer det att hållas en Workshop som är helt öppen.

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls tisdagen den 27 april 2017, på ITS i Kista.