2017 års ordinarie Fullmäktigemöte

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 27 april 2015, kl.10- 12.30, på ITS. Årets Fullmäktigemöte innehåller inte någon öppen del. Under hösten kommer det att hållas en Workshop som är helt öppen.

2016 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls tisdagen den 3 maj 2016, på ITS i Kista.