Standardiseringsstrategin överlämnad

photo

Måndagen den 19 maj 2014 överlämnades Sveriges standardiseringsstrategi till handelsminister Ewa Björling. Över 70 företag och organisationer har varit delaktiga i arbetet med strategin, vilket ger en mycket bred förankring

Denna strategi ger Sverige och svenska företag bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett standardiseringsarbete som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

Klicka här för  ytterligare information.