Förändringar i ITS ledning

Svante Skeppstedt från CV

Svante Skeppstedt

Bruno von Niman som varit VD för ITS har från den 31/12 2014 slutat på ITS. ITS vill tacka honom för de insatser han gjort på ITS under sin tid och önskar honom lycka till i sin fortsatta verksamhet. Svante Skeppstedt har från 1/1 2015 tagit över rollen att leda ITS och vi önskar honom välkommen i sitt nya arbete. Svante har en bakgrund i ABB och sedan många år inom standardisering främst inom elområdet där han verkat både nationellt, europeiskt och internationellt på olika nivåer. Svante finns normalt i Kista och kan kontaktas på svante.skeppstedt@its.se alt. 070 300 9542.