Kategoriarkiv: Egna nyheter

Förändringar i ITS ledning

Svante Skeppstedt från CV

Svante Skeppstedt

Bruno von Niman som varit VD för ITS har från den 31/12 2014 slutat på ITS. ITS vill tacka honom för de insatser han gjort på ITS under sin tid och önskar honom lycka till i sin fortsatta verksamhet. Svante Skeppstedt har från 1/1 2015 tagit över rollen att leda ITS och vi önskar honom välkommen i sitt nya arbete. Svante har en bakgrund i ABB och sedan många år inom standardisering främst inom elområdet där han verkat både nationellt, europeiskt och internationellt på olika nivåer. Svante finns normalt i Kista och kan kontaktas på svante.skeppstedt@its.se alt. 070 300 9542.

Standardiseringsstrategin överlämnad

photo

Måndagen den 19 maj 2014 överlämnades Sveriges standardiseringsstrategi till handelsminister Ewa Björling. Över 70 företag och organisationer har varit delaktiga i arbetet med strategin, vilket ger en mycket bred förankring

Denna strategi ger Sverige och svenska företag bättre förutsättningar än någonsin tidigare att samlat driva ett standardiseringsarbete som bidrar till största möjliga samhällsnytta.

Klicka här för  ytterligare information.

2015 års fullmäktigemöte

2015 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 23 april 2015, kl.10- 12.30, på ITS. Den första timmen är endast för medlemmar; övriga intressenter och seniorer ansluter för den öppna delen vid kaffet kl. 11. ITS bjuder därefter alla på lunch som beräknas vara avslutad senast kl.14.

2014 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls torsdagen den 24 april 2014, på ITS i Kista.

EU:s datalagringsdirektiv* har ogiltigförklarats av EU-domstolen

ITS bevakar situationen med avseende på våra tekniska standarder (ETSI TS 102 657 och ITS Report ApG 27) men avvaktar regeringens, Post- och telestyrelsens (PTS) och ETSIs konsekvensanalys . Nästa arbetsmöte i ITS AG LI  (öppet för ITS alla medlemmar) planeras hållas onsdagen den 23 april, på ITS.

ITS har tagit fram en kort sammanfattning av vårt tekniska arbete inom detta område som kan erhållas på begäran; maila info(snabel-a)its.se.

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät.

2014 års ordinarie Fullmäktigemöte

2014 års Fullmäktigemöte i ITS kommer att äga rum på ITS, i Electrum i Kista (Kistagången 16), torsdagen den 24 april 2014, kl. 10.00.

Den öppna delen, där vi välkomnar ITS seniorer och övriga gäster, börjar kort efter kl. 11 och  innehåller två presentationer på temat trafikdatalagring och standardiseringsforskning:

– Joakim Strålmark, Senior Rådgivare, Post- och telestyrelsen och Ordförande i ITS AG 15 och AG LI, om ”ITS arbete med trafikdatalagringens tekniska aspekter”;

– Prof. Thomas Kalling, Standardisation Research Center, Lunds Universitet: ”ICT och Standards – En förutsättning för det Intelligenta och Hållbara Samhället, i Människans tjänst”.

Fullmäktigemötet avslutas med gemensam lunch (till omkring kl. 14).

Er anmälan till info@its.se emotses senast den 14 april 2014.

För vägbeskrivning och övriga detaljer, se http://www.elstandard.se/kontakt/index.asp

Varmt välkomna!

Tillgänglighetskrav lämpade för offentlig ICT-upphandling i Europa

EN 301 549 är godkänd och publicerad, tillsammans med tre tekniska rapporter (TR) och en Web Toolkit. För detaljer, se den gemensamma pressreleasen från ETSI, CEN och CENELEC här.

Ett hjärtligt tack till alla intressenter som har deltagit i arbetet och genom sitt uthållighet, engagemang och entusiasm skapat det mest avancerade och breda, funktionella kravdokument för IKT-tillgänglighet i Europa. Fortsättning följer…!

En svensk översättning av EN 301 549 planeras i samarbete med SIS.