2014 års ordinarie Fullmäktigemöte

2014 års Fullmäktigemöte i ITS kommer att äga rum på ITS, i Electrum i Kista (Kistagången 16), torsdagen den 24 april 2014, kl. 10.00.

Den öppna delen, där vi välkomnar ITS seniorer och övriga gäster, börjar kort efter kl. 11 och  innehåller två presentationer på temat trafikdatalagring och standardiseringsforskning:

– Joakim Strålmark, Senior Rådgivare, Post- och telestyrelsen och Ordförande i ITS AG 15 och AG LI, om ”ITS arbete med trafikdatalagringens tekniska aspekter”;

– Prof. Thomas Kalling, Standardisation Research Center, Lunds Universitet: ”ICT och Standards – En förutsättning för det Intelligenta och Hållbara Samhället, i Människans tjänst”.

Fullmäktigemötet avslutas med gemensam lunch (till omkring kl. 14).

Er anmälan till info@its.se emotses senast den 14 april 2014.

För vägbeskrivning och övriga detaljer, se http://www.elstandard.se/kontakt/index.asp

Varmt välkomna!